DELA

1.090.000 euro till Visit Åland

Landskapsregeringen har beviljat 1.090.000 euro till Visit Åland som är Ålands officiella turistorganisation.
Pengarna ska användas till Visit Ålands arbete med att marknadsföra Åland för potentiella turister. Visit Åland ska också förmedla att Åland är en attraktiv plats att arbeta och bo på.
I avtalet med landskapsregeringen finns också organisationens uppdrag att årligen producera och distribuera broschyren Skärgårdsguide som innehåller landskapsregeringens turlistor för skärgårdstrafiken och information om turistservice i skärgårdskommunerna.
Visit Åland upprätthåller också informationskontor. Förutom åretruntkontoret i Mariehamn har man i sommar under högsäsongen öppna kontor i Osnäs och i Eckerö.
Principen är att 50 procent av Visit Ålands pengar ska komma från branschen och 50 procent från landskapet. Visit Åland har utöver en verkställande direktör elva anställda varav fem är deltidsanställda samt säsongs- och timanställd personal. (ar)