DELA

Vilken roll ska bilarna ha i framtidens centrum?

Färre bilar i centrum och fokus på trafikleder runt stadskärnan skapar ett mer lättillgängligt Mariehamn.
Mariehamns stad presenterade i måndags visionen för framtidens trafiklösningar. I centrum ska fotgängare och cyklister prioriteras före bilar. Ett steg i processen är ett förslag att förlänga gågatan i Mariehamn.

I ett längre perspektiv kan tanken att låta bilarna få mindre plats i stadsbilden anses vara nästan revolutionerande, för det är inte så samhällsplaneringen har sett ut under bilismens storhetstid.

Men synen på hur vi uppfattar bilens roll i städer förändras. Bilarna har tagit mycket utrymme från människor, nu ska fördelningen balanseras.

Mariehamns vision följer det mönster som kan ses i bland annat Oslo, Paris, Madrid, Milano, Mexiko City, Bogotá, New York, Sao Paolo, München och Köpenhamn. Bilarnas utrymme minskas till förmån för annat.

Det handlar både om att förbättra luftkvalitén, vilket inte kanske är högsta prioritet på Åland, men också om att gator och parkeringsplatser upptar stora ytor i en stad. Ytor som kan användas till annat.

Av snart 30 000 ålänningar bor drygt en tredjedel i Mariehamn och har således nära till centrum. Nästan två tredjedelar av ålänningarna bor dock fortfarande utanför stan. Många arbetspendlar, och med den nuvarande kollektivtrafiken begränsas flertalet ålänningars alternativ till bilen.

Många ålänningar prioriterar också bilen. Lite skämtsamt brukar det sägas att ålänningarna gärna vill köra hela vägen fram till dörren. De tar hellre en extra vända i stadskärnan för att minimera avståndet mellan bildörren och målet.

Därför är det fullt förståeligt att oroliga röster bland näringsidkare i stan nu hörs. Vad händer med centrum om ålänningarna inte längre kan köra fram till dörren för att handla. Att driva affärsverksamhet innebär att få in pengar regelbundet, inte vänta på att människor vänjer sig med att promenera i stan, eller väljer mer bilvänliga alternativ utanför centrumkärnan.

Förändringar tar alltid tid, och måste få ta tid.

Staden borde samtidigt satsa på kollektivtrafiken för att minska privatbilsberoendet till och från arbetsplatser. I Paris till exempel har bilismen minskats genom att tillgången har begränsats i centrum. De dagar som bilister inte får ta bilen in i staden erbjuds de gratis kollektivtrafik.

Storstadsmodellen går förstås inte att applicera på Mariehamn fullt ut. Underlaget är för litet för att ha en motsvarande kollektivtrafik som större städer och det faktum att människor bor utspritt gör att bilismen inte kommer att spela ut sin roll på Åland på länge. Men vi kan skapa bra lösningar genom att utnyttja till exempel underjordisk parkering.

Det finns bättre sätt att utnyttja ytor i en stad, även en liten stad, än att upplåta dem för bilar som väntar på att ta sina ägare hem igen. De ytorna kan användas för att skapa en mer levande stad som i det långa loppet gynnar alla som vill utnyttja centrum.

För att åstadkomma det krävs en långsiktig planering och ett brett perspektiv, men också en attitydförändring bland invånarna och bra alternativ till bilens roll i centrumkärnan.