DELA
Foto: Jonas Edsvik

Viktigast nu är pengarna

Golvet är bonat men trösklarna är kvar.

Så kan den senaste självstyrelselagsrapporten sammanfattas.
I fredags presenterade landskapsregeringen det senaste riktlinjeförslaget till den kommande självstyrelselagen. Enligt lantrådet Katrin Sjögren (Lib) har arbetsgruppen bestående av tjänstemän från båda sidor gjort ett förtjänstfullt arbete.

När remissvaren på Ålandskommitténs betänkande kom var kritiken hård, till och med så hård att hela självstyrelselagsrevisionen sattes i gungning. Tjänstemannagruppens förhandlingar har nu löst de flesta frågor där rikets remissinstanser inte delade Ålandskommitténs syn.

Men de viktigaste frågorna är fortfarande olösta. Nu är det upp till politiska företrädare för Åland och riket att räta ut de frågetecken som finns kvar.

I grund och botten handlar det om ekonomin.

Det handlar bland annat om hur parterna ser på den procentsats som ligger till grund för avräkningsbeloppet. Dagens siffra är 0,45 procent av statens totala inkomster minus nyupptagna lån, men nu vill landskapet höja den till 0,48. Riket vill däremot sänka den till 0,43, som efter social- och hälsovårdsreformens ökade intäkter till staten skulle motsvara dagens belopp i reda pengar.

Med andra ord skulle en sänkning bli ekonomiskt neutral för Ålands del. Det finns alltså goda förutsättningar för att stärka Ålands ekonomiska position. Om parterna kan samsas kring 0,45 betyder det ökade inkomster till landskapskassan.

Vem som ska få sista ordet i en eventuell korrigering av klumpsumman är också en tvistefråga som politikerna nu ska avgöra. Åland vill att Ålandsdelegationen, eller Delegationen för Ålandsfrågor som den ska heta, ska vara den instans som slår fast en eventuell förändring.

Men riket föreslår att Delegationen för Ålandsfrågor enbart ska göra rekommendationer och att det slutgiltiga beslutet ska vara rikets. Det är en av de största knutarna som finns kvar, och det kan också bli den mest betydelsefulla för Ålands del.

Under fredagens pressinformation stod det också klart att frågan om behörighetsöverföring fortfarande är kvar på listan över områden som politikerna ska förhandla om. När Ålandskommittén drog igång arbetet skulle residualprincipen vara den stora systemförändringen jämfört med nuvarande lag.

Från början skulle listan över områden där Åland har möjlighet att ta över behörigheten innehålla så gott som alla områden som inte specifikt tillhör riket. Men förslaget har urholkats, och nu är hela principen om residual borta. I nuläget får de behörighetsområden som Åland kan ta över en ganska liten inverkan på den självstyrelsepolitiska utvecklingen, vilket betyder att de viktiga frågorna att nu fokusera på är pengarna.

Lantrådet meddelade under fredagens pressinformation att det inte är klart vem som ska leda förhandlingarna från rikets sida, men att statsministern har ett stort förtroende för Ålandsminister Anne Berner (C). Ålandsministern har visat att hon är välvilligt inställd till de åländska frågorna, men Berner måste i sin tur nu lyckas förankra den åländska linjen hos resten av den finländska regeringen. Det kan bli en utmaning.

Självstyrelselagsrevisionen har tagit många små kliv, men de stora stegen återstår.