DELA

Vi ska bygga ett Åland som sätter individen i centrum

Nya Ålands sommarserie av gästledare om samhällsservicereformen fortsätter. I dag är det Moderaternas ordförande, tillika utbildningsminister, Johan Ehn som skriver.
Var allt verkligen bättre förr eller är alla dagens lösningar optimala för att klara morgondagens utmaningar? För mig är svaret på dess två frågor entydigt nej! Ett samhälle som vill ligga på vågens framkant och vara med och självt påverka framtiden måste drivas av en vilja av och förmåga att hantera utmaningar och anpassa sig till såväl inre som yttre behov och förutsättningar. Naturligtvis måste erfarenheter från historien förvaltas klokt, och man ska se till att lära sig av tidigare misstag och lyckade exempel för att hitta nya lösningar som är anpassade för vårt lilla samhälle i dagens och framförallt morgondagens värld.
Observera att jag på intet sätt påstår att alla dagens lösningar är fel, men ett samhälle som lutar sig tillbaka och konstaterar att allt nu är bra, att vi redan hittat alla de bästa lösningarna och inget, förutom kanske på marginalen, behöver förändras, tar stora risker.
Den typ av risk är jag inte beredd att ta! Jag vill istället vara med och bygga Åland, ett Åland som förberett för framtiden och framför allt ett Åland som sätter individen och inte organisationen i centrum.

ÅSUB tog för några år sedan fram siffror som tydligt visar på de utmaningar som den förändrade åldersstrukturen kommer att medföra när det gäller att producera service till befolkningen. Utmaningar av ekonomisk och praktisk natur som vi, om vi fortsättningsvis vill hålla en hyfsad servicenivå, inte kommer att kunna möta om vi inte med öppet sinne vågar utmana etablerade lösningsmodeller och tänka nytt och praktiskt pröva för att sedan också kunna förändra ytterligare om behov så finns. Nyfikenhet och mod blir då två nyckelord för formande av en framgångsrik politik.

Jag och moderaterna på Åland har därför under en längre tid jobbat med en modell för hur framtidens Åland kunde se ut när det gäller att förse ålänningarna med god samhällsservice också i framtiden. Modellen presenterades tidigare på denna ledarsida av lagtingsgruppens ordförande Roger Jansson. I korthet går den ut på att vi istället för att stirra oss blinda på geografisk indelning hittar kloka servicehelheter och organisationer som utbildning, social och hälsovård och teknisk service som betjänar alla ålänningar. Kommunerna som vi känner dem idag skulle därmed försvinna. Vi är också övertygade om att vi i betydligt större omfattning än idag kunde använda oss av entreprenörer som producerar den service som samhället beställer. Jag ser inget självändamål i att service produceras av samhället självt, inte heller att det produceras privat. Det viktiga är att det sker med god kvalitet och till ett rimligt pris.

Jag vill på intet sätt hävda att vår modell är den enda vägen för ett framtida blomstrande Åland. Jag är beredd att lyssna och samarbeta med alla som har förslag och idéer på hur utvecklingsarbetet med framtidens Åland ska skötas. Ska vi bygga ett Åland för alla förberett för framtiden krävs förmåga att lyssna, vilja och mod att förändra och sist men inte minst krävs att vi skippar all form av prestige! Klarar vi detta? Mitt svar på den frågan är entydigt, vi har inga alternativ!
Ha en fortsatt trevlig sommar!
Johan Ehn (m)
Utbildningsminister