DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vi måste tala om det

De flesta av oss känner någon som har begått självmord. Ändå är det allt för sällan vi pratar om det. Ingenting blir bättre av tystnad och tabu.
I fredags arrangerade Klubbhuset Pelaren “Ångestloppet” vars tema var ”Suicide Zero”. Ett otroligt viktigt tema att uppmärksamma, inte minst med tanke på de myter och den okunskap som finns kring självmord.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är det runt 800 000 människor som begår självmord per år. Betydligt fler försöker ta sitt liv. För unga personer, mellan 15–29 år, är det den näst vanligaste dödsorsaken.

Glädjande är att Finland ifjol fick en systerförening till den svenska föregångaren Suicide Zero som arbetar för att radikalt minska självmorden.

I en intervju med Svenska Yle lyfter ordförande Alexandra Sippus det faktum att Finland är det enda nordiska landet som inte har ett nationellt program för förebyggande av självmord. Med tanke på att Finland samtidigt har flest självmordsfall i Norden är detta beklagligt och måste åtgärdas.

Många vet att Finland har en jämförelsevis hög självmordsfrekvens, men däremot är det inte lika allmänt känt att självmorden sedan 1990-talet har halverats. Fortfarande är självmord en betydligt vanligare dödsorsak än trafikolyckor och tre av fyra av de som tar sitt liv är män. På Åland är självmordsfrekvensen lägre, på samma nivå som i de övriga nordiska länderna.

För att förebygga självmord måste vi ha ett samhälle med starka skyddsnät. En psykiatri med goda resurser för ung som gammal. Vi måste aktivt motverka alla former av utanförskap. Vi måste vi våga prata om psykisk ohälsa för endast så kan vi bryta tabun. Detta är otroligt viktigt, inte minst för de anhöriga till personer som tagit sitt liv som ofta möts av en omgivning som inte vet hur den ska reagera.

Traditionellt har nordiska medier varit restriktiva i sin rapportering av självmord. De pressetiska reglerna uppmanar till försiktighet och man vill undvika den så kallade Werthereffekten. Det sägs att Goethes roman Den unga Werthers lidanden från 1774 inspirerade många unga till att ta sina liv. Huruvida så var fallet är omtvistat men det finns däremot belägg för att medias rapportering både kan öka och minska självmordsfrekvensen.

Att välja att inte alls lyfta självmordsfrågan är inte ett alternativ, det ökar endast stigmatiseringen. Det handlar inte om man ska rapportera utan hur man gör det.

Världshälsoorganisationen WHO har tagit fram riktlinjer för medierapportering och där understryks vikten av att undvika identifikation. Medier ska inte skriva om självmordsfall detaljrikt, på ett sådant sätt att läsaren kan identifiera sig med personen eller att självmord beskrivs som en lösning på psykisk ohälsa.

Extra viktigt är detta då man rapporterar om kända personers självmord. Däremot ska media lyfta ämnet, slå hål på myter och bidra med fakta och information om hur man kan söka hjälp. Föreningen Suicide Zero ger också rent språkliga råd. Att skriva att någon “väljer” att ta sitt liv kan vara missvisande då de allra flesta som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa. Detta är något som alla kan ta till sig.

Lider du av psykisk ohälsa och har självmordstankar? ÅHS psykiatriska avdelning går att nå dygnet runt på 018-535 100. Om situationen är akut – ring nödnumret på 112.