DELA
Foto: Heidi Hendersson

Vi må vara en droppe i havet, men varje droppe räknas

Östersjöfondens årliga pris är ett bra sätt att lyfta vikten av vårt hav, men det är lätt att tro att priser och utmärkelser är ett betyg på välmående.

Sanningen är att vi inte ens är i närheten av ett välmående Östersjön.
I dag skålas det festligt för arbetet med Östersjöns vatten.

Och visst är vi duktiga på Åland. Och visst finns det många duktiga ålänningar som bryr sig, engagerar sig och satsar på att göra vårt hav vackrare och renare. Och visst har vi gjort många framsteg.

Men det är lätt att tolka all Östersjö-uppmärksamhet som ett tecken på att läget är under kontroll, att ”då är det någon som fixar det där”. Och så kan man sätta sig i båten igen och paddla vidare med champagneglaset i handen, utan att titta ner och granska vad som döljer sig under ytan.

För sanningen är, sorgligt nog, att trots många ansträngningar så har den ekologiska statusen på våra vatten i många avseenden försämrats, eller åtminstone inte förbättrats. I rapporten Finlands havsmiljö 2018 konstateras att utvecklingen inte gått snabbt nog och att övergödning, nedskräpning och utrotningshotade fiskbestånd oroar. Stora delar av Östersjöns botten lider av syrelöshet och ett område om cirka 200 kvadratkilometer, där häften finns i Ålands hav och i Skärgårdshavet, anses vara dött bortom räddning.

WWF kastade en känga till Östersjöländerna i mars när de konstaterade att inget land är i närheten av att genomföra de åtgärder som krävs för att nå målet om ett välmående Östersjön 2021. Av de 58 viktigaste åtgärderna har länderna bara uppnått 16.

I delrapporten för vattenåtgärdsprogrammet för Åland som publicerades i slutet av mars kan man utläsa att ingen vattenförekomst uppnår en god vattenstatus för åren 2011-2016. Allra sämst är det i våra inre vikar. Orsaker som nämns är bland annat enskilda avlopp, reningsverk samt avrinning från jord- och skogsbruk.

Inom avrinningsområdet för Östersjön bor mer än 85 miljoner människor, fördelade på hela eller delar av 14 länder. Här kan tyckas att Åland, med sina knappa 30 000 invånare är en droppe i havet. Men vi är också, liksom andra droppar, beroende av havet och i en ständig växelverkan med miljön omkring oss.

Visst kan vi skåla och klappa oss på axeln. Men sen måste vi fortsätta jobba. För att vara den renaste vattendroppen i ett kritiskt dåligt hav.