DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BÄTTRE BETALT De producenter som funderar på att välja Sverige gör det för att få bättre betalt för köttet.

Vi kan inte blunda för köttets miljöpåverkan

I dag äter vi för mycket kött – för vår hälsa men framför allt med tanke på för vår planet.
Det verkar finnas en stark vilja bland de åländska politikerna nå målen lagda i Parisavtalet och att lyckas med att drastiskt minska ålänningarnas koldioxidutsläpp. I december rapporterade Nya Åland om att miljöpolitiken i lagtinget är blocköverskridande.

”Att ändra på konsumtionsvanorna kräver mod, inte bara av regeringen utan också av lagtinget. Centern är med på det tåget”, sade Runar Karlsson (C) i lagtinget. Han slår verkligen huvudet på spiken.

Näringsminister Camilla Gunell (S) berättade att det har funnits ett förslag att Mariehamns stad skulle införa en köttfri dag och att redan det väckte reaktioner. Med tanke på miljömålen skulle införandet av en köttdag och att ha vegetariskt som standard vara rimligt.

Av världens totala antibiotikaanvändning går mer medicin till friska djur än till sjuka människor. Detta är en av anledningarna till att man bör vara kräsen med vilket kött man konsumerar. Att välja lokalproducerat bör vara riktmärket.

WHO skapade nyhetsrubriker då de år 2015 gick ut med att rött kött numera klassas som cancerframkallande. Studier visar att västvärldens enorma köttkonsumtion leder till stora kostnader för sjukvården, vilket påvisar att det av hälsoskäl är bra att dra ner på köttet eller att utesluta det helt.

Att landskapsregeringen och näringslivet genom en kampanj försöker få ner ålänningarnas konsumtion av plastkassar är givetvis positivt, men det är vad vi lägger i våra kassar som utgör den mest påtagliga effekten på vår miljö.

Individers hälsa kan givetvis ses som ett personligt val och ingenting någon annan har rätt att tycka till om – däremot är miljöpåverkan och framtiden för vår planet allas angelägenhet.

Djuruppfödning bidrar till 15 procent av de globala klimatutsläppen, i vissa studier är siffran ännu högre. Beroende på vilken studie man hänvisar till är det lika mycket eller mer än all världens transport.

Enligt Naturinstitutet konsumerade finländarna under 2015 cirka 79 kilo kött per person och år, vilket kan jämföras med 62 kilo grönsaker. Att det är svårt att byta matvanor är sant, men faktum är att finländarna sakta har ändrat sina matvanor till att äta allt mer kött. I början av sjuttiotalet låg köttkonsumtionen på cirka 45 kilo.

Att äta som vi gör i dag är inte ett alternativ om vi önskar en hållbar framtid för vår jord. Köttfria måndagar räcker inte.