DELA
Foto: Joakim Holmström

Vi donerar allt mindre – både tid och pengar

Den finska cancerforskningen får allt mindre statligt stöd. Då ökar bördan för privatpersoner. Men globalt sett minskar den frivilliga donationskraften, speciellt i de västerländska länderna.

Har vi nått ett tak för givmildhet?
I femton års tid har de statliga anslagen för cancerforskningen i Finland minskat. Detta trots att en av tre finländare drabbas av sjukdomen som rövar många liv.

Nu efterlyser man fonder från stiftelser, företagsdonationer och så förstås de slantar som finländarna kan avvara. På Åland konstaterar verksamhetsledare Monica Toivonen att man är duktig på att bidra. ”Ålänningarna är otroligt givmilda”, säger hon och resonerar att generositeten kan bero på att vi lever i ett litet samhälle. Man ställer upp för varandra och de flesta känner någon som drabbats av cancer eller som haft cancer i familjen.

Men Åland är i så fall ett undantag i en global trend där de västerländska samhällena blir allt mindre generösa. Enligt ”World Giving Index” 2017, som mäter generositeten i världen, så har alla de västerländska länderna i topp 20 en lägre siffra än vanligt.

Men de givmilda attityderna ökar däremot i Afrika. Bäst i klassen är dock Myanmar, ett land som präglas av den buddhistiska traditionen att ge donationer till den stora populationen munkar som bor i landet.

Under åtta år har organisationen Charities Aid Foundation, som ligger bakom indexet, fört statistik över vilka som är de mest generösa länderna. Organisationens motiv är att skapa debatt och de poängterar att drivet till att skänka pengar är relaterat till inre motivation snarare än finansiella inkomster.

I sin enkät, som år 2017 innefattade 139 länder, frågar de respondenterna tre frågor; om de hjälpt en främling, donerat pengar eller volontärarbetat den senaste månaden. 40 procent av de tillfrågade finländarna uppgav att de gjort något av ovanstående. Det placerar Finland på plats nummer 37 vad gäller givmildhet.

Men Charities Aid Foundation vill uppmuntra fler att ge – både av sin tid och sina resurser. År 2030 beräknas 2,4 miljarder människor ingå i världens så kallade mellanklass. Om alla dessa skulle ge 0,5 procent av sina utgifter, då skulle vi globalt ha 319 miljarder till vårt förfogande att sätta på välgörande ändamål.

Om man tar riktlinjer från de bibliska rekommendationerna så borde man donera till och med en tiondel av sin inkomst. Etikprofessorn Peter Singer, som hävdar att vi skulle kunna få slut på världens fattigdom med individuella medel, anser dock att en progressiv donationsskala är mer rättvis.

Men när man läser rubriker som Guardians: ”Den rikaste 1 procenten i världen äger hälften av världens egendom” och samtidigt kan konstatera att det finns 3,5 miljarder människor som har tillgångar på mindre än 10 000 dollar – tillsammans, så kan det kännas dödfött. Och som att bördan verkligen inte ligger på mig.

Det blir väldigt snabbt instrumentalistiskt att börja räkna på siffror. Vem tjänar mest och hur mycket ska man då ge i förhållande till vad ens chef, grannarna eller make ger?

Men det är inte pengarna som är huvudsaken, inte om man tittar i huvudet i alla fall. Studier visar att generositet gör oss lyckligare och det kan inte kopplas till summan på donationen. Och om det är en regelbunden givmildhet, såsom i fallet med Myanmarerna, så kan det till och med ha en långtidsinverkan på välmåendet. Och om du ger, så är de i din närhet mer benägna att också ge. Vi är sociala djur som influeras och inspireras av vad våra nära och kära företar sig.

Att låginkomstlandet Myanmar kan stoltsera med en förstaplats i den globala mätningen är ett kvitto på att det inte är summorna, utan attityden till att hjälpa, som räknas. Och man bör komma ihåg att generositet inte är begränsat till monetära medel. Tid, engagemang och arbetsinsatser räknas också de som donationer.

Cancerforskningen behöver förstås specifikt pengar, men de som kämpar med cancer och deras anhöriga kanske behöver något helt annat. Var inte rädd för att fråga. Alla kan vi hjälpa till på vårt eget sätt.

Du bestämmer ditt eget tak för givmildhet.