DELA
Foto: Stefan Öhberg

Vi är en plats för alla

Det finns en filosofisk fråga inbyggd i begreppet ”självstyrelse” som kan vara värd att begrunda idag den 9 juni, nämligen: vilka är vi? Självstyrelsedagen till ära serverar Nyans ledarsida här en liten, hembakt moralkaka.

Vi har alla en plats på Åland, brukar det heta. Men vilka är vi?

Det kan tyckas en truism, men frågan borrar sig djupt ner när man talar om vår heligaste ko, självstyrelsen. För om man gör anspråk på att kunna styra sig själv måste man trots allt ha en tydlig uppfattning om hurdant ”självet” är beskaffat.

Detta navelskåderi är något av en åländsk nationalsport och öppnar sig ibland mot självgod knutpatriotism av det slaget som poeten Almqvist hånade med frasen ”Blott Sverige svenska krusbär har”.

Samtidigt är det ett faktum att den åländska identiteten är lika säreget stark som den är svårdefinierad. Ålänningar skäms inte för sig ute i världen och ”vi”-känslan är stark här hemma, men ändå har det åländska samhället inte förfallit till främlingsfientlighet eller insularitet.

Hur kan det komma sig?

Kanske har det med vår storlek att göra. Kanske liknar Åland gröttallriken den lilla flickan väljer i sagan om Guldlock och de tre björnarna – den som är ”precis lagom”? Vi är inte så få att allt stagnerar, vi är inte så många att allt rämnar i ett ”vi” och ”de”. Kanske är vi just så lagom stora att vi kunnat utveckla ett sunt förnuftsbegrepp som alla är överens om?

Lagom. Sunt förnuft. Tråkiga och impopulära ord i en hetsig tid med förkärlek för superlativer. Men begreppen är besläktade och bråddjupa, och bägge har influerat västerlandets moralfilosofiska diskussioner sedan antiken (googla gärna ”sensus communis och Aristoteles”, den som vill).

Sunt förnuft är den egenskap ett samhälle besitter, när alla känner varandra så väl att man instinktivt vet vilket handlingsalternativ som gynnar flest.

Och ”lagom” betecknade i äldre tider ett beteende i samklang med den rådande uppfattningen – ”lagen”. Något som överenstämde med kollektivets konsensus.

Möjligen är det alltså så, att Åland alltid besuttit ett mycket gott sunt förnuft och en insikt om att lagom i det långa loppet är bäst.

Vad är då avsikten med denna moralkaka?

Kanske bara för att få säga: jo, du får vara stolt idag, ålänning. Du SKA vara stolt idag. Den där egenarten du hyllade hela förra året är av ett sunt och snällt slag. Du bor på en plats där folkhjälten är en miljardär som, när han får böter, tröstar sig med att pengarna i alla fall kommer till nytta i vården. Där varje dag, i ur och skur, envetna demonstranter protesterar mot Ukrainakriget av pur princip. Där ministern alltid har tid att prata en stund på torget.

Där alla har en plats.