DELA

Vem visste vad om den ändringen av körkortslagen?

Finns det verkligen föräldrar som tillåter sina 10-12-åringar att ensamma sätta sig i en bil och köra iväg? Och hur resonerar de makthavare som anser att barn är tillräckligt mogna för att inte ställa till det för sig själva och andra i en sådan situation?
Nya Åland har i 20 års tid med jämna mellanrum tagit upp detta med iskörning. Vackra dagar med mycket folk ute på isarna kommer det regelmässigt larm om att bilisternas framfart är farlig för såväl dem själva som andra. Och myndigheterna har slagit ut med händerna.
Ett år satte staden ut bockar vid nerfarterna till Slemmern så att bilisterna inte skulle kunna ta sig ut på isen. Det är nämligen förbjudet att köra bil på isen i det som räknas till stadens hamnområden. Och det är en stor del av stränderna .
Man skrev visst också in i ordningsstadgan att det är förbjudet att köra på isen. Men det finns mycket is runt Åland.

Nyligen skrev vi om några ungdomar som skadades vid en olycka i samband med iskörning. Men polisens uppfattning är att eftersom männen inte var berusade och man inte heller körde på någon så finns det inget att göra.
Trafikminister Runar Karlsson (c) har levat i tron att man skall ha körkort – och alltså vara 18 år gammal – för att få köra på isen, men det enda som sägs i lagen är att ”när motordrivet fordon framförs utanför väg skall föraren iaktta den omsorg och varsamhet som påkallas av omständigheterna”. Är man väldigt ung så klarar man antagligen inte av det, men den bedömningen görs i värsta fall i efterhand, när olyckan väl har varit framme.

Trots att det har förekommit en hel del reaktioner mot hur det går till på isen så har lagstiftningen enligt vissas åsikt lindrats för bara tre år sedan.
Tidigare stod det i lagen att ”för att få framföra motordrivet fordon i landskapet Åland fordras giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet.”
När lagen ändrades 2004 – det infördes mopedkort, villkorat körkort med mera – så skrev man: ”för att få framföra motordrivet fordon på väg i landskapet Åland fordras giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet.”
Ville man med den här ändringen göra det fritt fram för vem som helst att köra bil eller andra fordon så länge man inte är på vägen? Eller var det fritt fram redan tidigare, även om det inte var så tydligt sagt i lagen?
I vilket fall som helst måste det ha funnits en tanke bakom ändringen. Den tanken var inte att slå vakt om ungdomarnas liv och hälsa.

Runar Karlsson verkar inte ha något emot att ungdomarna kråsar, det hör liksom till. Bättre att de kråsar på isen än på landbacken, risken för olyckor är mindre på is än på en landsväg. Visst kan man resonera så.
Men om kråsandet innebär att man med vett och vilja krockar med en kompis, litet lätt, men dock, som ungdomarna berättar att man brukar göra. Vems är ansvaret om den ena eller båda missbedömer farten, avståndet, glidet, isens tjocklek?
Karlsson tycker föräldrarna skall ha uppsikt över barnen. Självfallet har föräldrarna det största ansvaret. Men politikerna kan inte blunda. Det behövdes ingen lag om iskörning så länge det inte fanns bilar. Men nu finns det. Nu kan i stort sett vilken unge som helst få tag på en skrotbil som går att köra bara man får ner den till isen. Och det är ingen ofarlig leksak.

Tycker vi på fullt allvar att ungdomar på 12 – 14 år, yngre också, har den kunskapen och det omdömet att vi kan låta dem hållas? Vad gör vi om något händer? Trafikförsäkringen ersätter. Men då skall bilen vara försäkrad.
Man kan inte förbjuda allt, säger de politiker som tycker ungdomarna skall få roa sig.
Nej. Och man kan inte heller förbjuda folk att ha åsikter om politiker som vill vara populära.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax