DELA
Foto: Joakim Holmström

Vem vinner höstens första dragkamp?

Hållbart initiativ hotar att lämna regeringen.Det lär vara den första av många strider när de politiska partierna ska positionera sig inför en kommande valrörelse.

Landskapsregeringen vill att den åländska sjöfarten inte ska behöva ingå i det system som utformats på EU-nivå för att de aktörerna med klimatskadliga utsläpp måste betala för sig. Det är en stor sak. Den åländska sjöfarten står för en betydande del av våra totala utsläpp – och även om ”den internationella sjöfarten” redan i dag inte ingår i de åländska hållbarhetsmålen så protesterar HI mot att man från politiskt håll verkar vara beredd ge carte blanche till sjöfartsbranschen.

I gårdagens tidning säger gruppordförande i lagtinget Simon Holmström (HI) att partiet inte kan motivera sin regeringsmedverkan om inte något motsvarande krav ersätter utsläppsrätterna. Det är ett tydligt hot mot regeringen. Ett hot som faktiskt är fullständigt logiskt. Partiet har ännu inte infriat flera av sina politiska målsättningar, däribland vattenlagen och klimatlagen som tycks ha hamnat i lantrådets skrivbordslåda. Hållbart initiativ måste nu sätta press på regeringen för att få sina frågor prioriterade innan mandatperioden övergår i valkampanj.

Det har under de senaste åren riktats kritik mot HI:s brist på genomslag i regeringssamarbetet. Det blev rabalder om havsplanen, som istället för att begränsa fiskodlingars påverkan på den åländska vattenkvaliteten utsåg områden där den lämpar sig bättre än i dag. HI har varit med och köpt en dieselfärja samtidigt som man pratar sig varm om omställningen till en klimatneutral skärgårdstrafik och de senaste larmrapporterna om våra vattentäkter som utsätts för hård belastning tycks ha gått vårt miljöparti förbi. Istället väljer man att fokusera på den storskaliga vindkraften till havs, men utan att – som den här ledarsidan tidigare har behandlat – se till att resurserna som krävs finns.

Någon gång måste den goda viljan och de fina orden synas och ett faktiskt politiskt bokslut över mandatperioden skrivas. Och det är inte i nuläget särskilt positivt för Ålands miljöparti. Visst finns det fog för påståendet att regeringen utan HI:s medverkan säkert hade fattat beslut som är sämre för miljön och klimatet. Men räcker det?

Anmärkningsvärt är också den förändrade tonen från partiets företrädare. För sex veckor sedan sade HI-ministern Alfons Röblom att samarbetet rullade på och att ingenting gungade regeringsbåten. Frågan är om det politiska klimatet nu har förändrats radikalt eller om den ändrade tonen mera handlar om vem som företräder partiet utåt. Medan Alfons Röblom befinner sig i föräldrabubblan är det gruppledaren i lagtinget Simon Holmström som hanterar kommunikationen. Och från hans position, utanför själva regeringen, går det kanske att se på händelserna ur ett annat perspektiv.

Holmström har såklart rätt i det han säger. Partiet kan rimligtvis inte gå med på att sjöfarten undantas krav som åläggs andra utan att tappa förtroende i miljöfrågor. Men allt är inte nattsvart.

HI borde nämligen ha goda chanser att få igenom sina krav när frågan ska behandlas i regeringblocket i dag, torsdag. För om man ägnar sig åt mandatmatematik spelar HI:s två lagtingsröster en viktig roll. Om det skulle bli så att HI lämnar regeringen blir lantrådets bas återigen ostadig. Det närmar sig val och det börjar bli dags att positionera sig inför en ny valrörelse. Det går knappast att resten av regeringen, om HI lämnar, håller ihop resten av mandatperioden. 17 mandat är i nuläget inget att luta sig mot för lantrådet när det blåser. Och vinden kommer att tillta från och med november när det sista lagtingsåret inleds.

Att hålla ihop regeringen kräver en stor förmåga att jämka olika viljor. Redan nu börjar positioneringen och de politiska utspelen. Och redan i första omgången står HI:s integritet som miljöparti på spel.

Vem vinner höstens första dragkamp?

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp