DELA

Vem vill betala för radions Kunskapscupen?

Det är knappt en vecka sedan radion skar ner sitt programutbud. Än har vi inte hunnit sakna så mycket, men det hinner komma.
Att det inte går att köra på som förut med en kraftigt minskad budget förstår var och en. Men hur bra är det att ta bort just Kunskapscupen?
Mera musik, mindre sak. Det är vad Ålands radio nu har gått in för, för att hålla sig inom de 12 procent snävare budgetramarna. Musik är inte gratis det heller, men man tänker sända amerikansk musik, som inte är fullt så dyr som annan musik sett till upphovsrättskostnaderna.
Med musikkännare i huset kunde urvalet bli hur trevligt som helst, men då krävs det en människa som engagerar sig och människor kostar. Så det blir antagligen datormix.

Någonstans i bakhuvudet finns ett svagt minne av att litet äldre inhemsk och svensk musik inte heller kostar så mycket att spela. Om det är så, så kunde man ge ut listor på ”billig” musik och låta lyssnarna sätta ihop pausmusiken.
Det görs ju till en del i dag också, främst så att folk ringer in och önskar musik, men det förutsätter att någon sitter i studion. Varför inte låta folk ställa samman musikpauser på 15 minuter, 30 minuter, kanske en hel timme ibland. Varför inte beställa ett tema också; dansmusik, jazz, klassiskt, visor.
Som journalist kan man uppfatta det som en form av illojal konkurrens – det skall ju helst märkas att avlönade journalister har ersatts med amatörer som jobbar gratis. Blir pauserna för välgjorda så kanske det inte märks. Risken är sannolikt inte överhängande.

De viktiga timmarna, de som Ålands radio har satsat på hittills och uppenbarligen fortsätter satsa på, är morgonen och sena eftermiddagen, det vill säga när folk stiger upp, innan de går på jobb, och när de är på väg hem och hemma.
För många mitt i livet skulle det inte spela så stor roll om radion var tyst några timmar mitt på dagen, det märks inte. Men en public service-kanal skall ge något åt alla och då blir tystnaden talande. Plus att den som vill ha radion som sällskap dagtid letar upp en annan kanal och sedan kanske inte hittar tillbaka.
Förslaget om blandkanal har förts fram förr. Har den möjligheten utretts till slut?

Något åt alla innebär att också ungdomarna skall ha sitt. Det är ingen lättlockad grupp. Därför kan man sätta ett stort frågetecken i kanten för beslutet att slopa Kunskapscupen framöver.
Från Ålands radios sida säger man att frågesporten kräver mycket resurser. Det kan stämma. Men vad är det värt att årsklass efter årsklass av grundskolelever på det här sättet får lära känna public serviceradion, både människor och lokaler. Visst måste det ses som en satsning på framtiden.
Sponsring kunde vara en möjlighet att få in pengar för att genomföra cupen. För en gammaldags journalist känns sponsring litet äventyrligt, men i brist på annat, varför inte?

I vilken mån radions utbud de facto försämras i och med nedskärningarna är litet för tidigt att säga. Kulturen skärs ner. Ett beslut för att sätta dit politikerna, som låter en av hörnpelarna för självstyrelsen förvittra? I övrigt är det några ring in-program som faller bort och litet av aktualiteterna på kvällen.
Redaktionsledningen har, efter den första chocken, samlat sig och kommit med ett förslag som för lyssnarna går att leva med, åtminstone en tid.
I den mån det krävs mer, så fundera på tidigare sändningsstopp. Det kan inte vara många som lyssnar efter klockan 19 även om det kanske inte heller kostar så mycket att sända repriser i ett par timmar på kvällen.
Eller man kanske skulle återinföra de oredigerade direktsändningarna från lagtinget, som en hämnd för att politikerna tog en del av pengarna.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax