DELA
Foto: Joakim Holmström

Vem ska bli talman nu?

Bert Häggblom (Ob) meddelade i fredags att han inte längre är tillgänglig för talmansposten.
Frågan är vem som nu ska ta över?

Bert Häggblom meddelade i fredags att han inte längre står till förfogande i det kommande talmansvalet. Detta eftersom han inte åtnjuter hela lagtingets förtroende, någonting han (och många andra) anser vara viktigt för den främsta företrädaren för det politiska Åland.

Den givna följdfrågan är förstås: vem ska bli talman nu?

Enligt den överenskommelsen som finns i majoritetsblocket är talmansposten Obunden samlings. Det har Thörnroos gjort klart. I och med Bert Häggbloms val att kliva åt sidan lämnar det tre kandidater inom det egna partiet: lagtingsledamöterna Marcus Måtar, Stellan Egeland och Lars Häggblom. Talmannen måste vara lagtingsledamot och kan således inte rekryteras utifrån.

Det är förstås inte omöjligt att partiet väljer att föra fram någon av dessa tre ledamöter till posten, men den enda i trion som har någon parlamentarisk erfarenhet är Lars Häggblom. Att tillsätta en politisk rookie till en sådan post är inte troligt.

Om Obunden samling inte vill nominera någon av de egna kandidaterna är det enligt Thörnroos partiets eget beslut. Att Obunden samling, i teorin, skulle få extra inflytande över regeringen (till exempel ytterligare ministerpost) genom att avsäga sig talmansposten är inte sannolikt i nuläget.

Tillsättandet av politiska poster till styrelser har ännu inte gjorts av landskapet, där kan det däremot finnas utrymme att öka sitt inflytande genom att ”byta bort” talmansposten mot något annat. Det skulle i så fall vara ett resultat av interna överläggningar, sådana har ännu inte hållits.

Obunden samling kan alltså välja att nominera en talmanskandidat från något annat parti. Åtminstone tillsvidare har partiet bett Roger Nordlund (C) att fortsätta som talman, under en övergångsperiod.

Lantrådet tycks inte ta någon stress över situationen. Hon menar att det finns en fungerande regering och ett fungerande lagting, vilket förstås är helt korrekt.

Men det är en viktig mandatperiod för talmansämbetet. Revisionen av självstyrelselagen ligger av allt att döma i startgroparna igen, Åland står dessutom inför självstyrelsens 100-årsjubileum. Så det finns skäl att inte vänta för länge med utnämningen av en permanent talman.

Det är inte otänkbart att Nordlund blir en permanent lösning. Ur majoritetsblocket finns förstås en rad potentiella kandidater, men Roger Nordlund är den som kommer med tyngst meriter. Han har ett politiskt förflutet som talman, lantråd och finansminister. Han har dessutom lång erfarenhet, god insikt i förvaltningen, politisk pondus och ett brett stöd i politikerkåren. Efter den senaste tidens kontroverser är det troligtvis ett säkert val.

Skulle Ob föra fram Nordlund kräver det tydligt kommunikationsarbete av Centern som i så fall skulle ha posterna lantråd, vice lantråd, finansminister och talman. Maktkoncentrationen blir därmed stor kring Centern och öppnar upp för kritik. Det måste i så fall från Thörnroos meddelas tydligt att valet är Obunden samlings, inte Centerns.

Då finns ytterligare en viktig puckel kvar att ta sig över: vem ska ta finansministerposten om Nordlund skulle bli talman i stället?

Kan nuvarande finansminister Torbjörn Eliasson (C) tänka sig att axla ansvaret? Det är en illa dold hemlighet att just oviljan att ta finansministerjobbet var en av orsakerna till de utdragna regeringsförhandlingarna. Att det därför går att vaska fram en lång rad kandidater är inte troligt. Om Eliasson skulle tacka nej blir rockaden svårare.

Moderaterna lyfte i går fram Tage Silander (MSÅ) som tänkbar kandidat. Det är inte heller ett dåligt alternativ. Silander har precis som Nordlund ett brett politiskt stöd. Han har åtminstone suttit en period i lagtinget men har lång erfarenhet av stadspolitiken.

Utnämningen av Silander skulle dessutom skydda majoritetsblocket från kritik för maktkoncentration kring Centern. Det som talar emot en moderat talman är att Obunden samling och Moderaterna blev lika stora i valet, det ger MSÅ en väldig övervikt gentemot Ob i inflytande.

Det är som sagt upp till Obunden samling att utse Bert Häggbloms tilltänkta efterträdare, men ett nytt pussel måste nu läggas för att få ihop en helhet som är tillfredsställande för samtliga regeringspartier.