DELA
Foto: Nina Smeds

Vem är den osäkra väljaren?

Var femte väljare har fortfarande inte bestämt sig hur de tänker rösta i valet nästa år.

Men de osäkra väljarna vill inte rösta på ytterkantsalternativ.
Efter ett halvår av Åland Gallup, sammanlagt sex stycken besvarade frågeformulär och totalt 4 275 deltagare, börjar nu en tydligare bild av hur det politiska läget ser ut på Åland att ta form.

Ett gallupresultat är förstås inget valresultat. Deltagandet går dessutom till så att de som är intresserade själva letar upp gallupen och deltar, vilket gör att resultaten kan variera något beroende på vem som engageras en specifik månad.

Små variationer i resultaten har förekommit, beroende på vilka frågor som ställs och vilka andra aktörer som har ställt en fråga. Till exempel är det inte förvånande att stödet för ett visst parti ökar något om just det partiet har ställt en av gallupens huvudfrågor. Det har skett i fyra av sex galllupar, Socialdemokraterna, Liberalerna och Åländsk demokrati (2 gånger) har alla ställt frågor.

Men med sex stycken omgångar börjar ändå trender kunna urskönjas, och sammanlagt har omkastningarna inte varit särskilt stora. Centern har blivit det största partiet i samtliga sex gallupar, och även om marginalen inte är avgrundsdjup till de övriga i fältet så ser Centern ut att bli det största partiet om man ska tro gallupomröstningarna. Tätt efter följer Liberalerna och därefter Moderat Samling Åland.

Men var femte väljare har ännu inte bestämt sig, enligt gallupen. Det skulle motsvara sju mandat vilket betyder att de osäkra förfogar över lika många mandat som det största partiet i nuläget. Även om det förekommer variationer så skulle de osäkra väljarna enligt de uppgifter som gallupen samlar in se ut enligt följande:

Den osäkra väljaren är en kvinna mellan 45 och 64 år gammal och bor i Mariehamn. Hon röstade inte i förra valet, alternativt röstade hon på Liberalerna. Vilken partiledare hon har störst förtroende för är också oklart. Hälften av alla osäkra väljare lämnade den frågan obesvarad. Hon meddelar inte heller vilken partiledare hon har minst förtroende för.

Även när de olika månadernas sakfrågor studeras märks att hon är rätt nöjda med situationen som den är för tillfället. Det vanligaste svaren på de månadsspecifika frågorna de som bibehåller status quo.

Även om det verkar som att analysen av den typiska osäkra väljaren är just osäker så är det en signal till de politiska partierna att det fortfarande finns röster att vinna, och att läget inte är så cementerat som det ibland verkar i polariserande frågor som kommunreform och kortrutt.

Det är länge kvar till valet, en förklaring kan förstås vara att människor helt enkelt inte har bestämt sig än. Och att de som som väljer alternativet Kan inte ta ställning blir allt färre ju närmare valdagen vi kommer.

En analys som i alla fall går att göra utifrån de som deltagit i gallupen är att det knappast är ytterlighetsalternativ som dessa väljare söker. Däremot går det inte att utesluta att nya partikonstellationer – till exempel ett miljöparti eller ett parti med en feministiskt inriktning som huvudfokus skulle kunna locka de osäkra väljarna.

Facit får vi på valdagen, men fram tills dess fortsätter Åland Gallup varje månad. Gör din röst hörd, var med och påverka vilka frågor som ska vara de viktigaste i politiken framöver.