DELA

Vart tog alla vallöften vägen, Jomala?

Politikerna gick till val på att locka småbarnsfamiljer till Jomala, men går till kassaskåpet med förhoppningen om att dessa småbarnsfamiljer behöver lite omsorg och aktiviteter.
De vackra vallöftena går i kras i kommunens budgetförhandlingar.

– Du ska kunna känna dig trygg, även när du är gammal eller sjuk.
– Våra barn ska ha en bra skola att gå till. Vikingaåsens skola ska ha de utrymmen som de behöver.
– Ett nytt daghem i Jomala tryggar antalet barnomsorgsplatser och skapar valfrihet i barnomsorgen.
– Investera i våra barn och unga. De är vår framtid.
– Arbeta för att se till att det finns ordentlig kapacitet inom dagvård, skola och omsorg.
I valet för drygt ett år sedan gav Moderat samling Åland, Centern och Ålands framtid bland annat dessa löften till invånarna i Jomala. De premierades i valet och kunde tillsammans bilda en majoritet som nu har ansvaret att sköta kommuninvånarnas service på bästa sätt. När budgeten för 2021 nu är under behandling är det svårt att känna igen de vackra löftena.

Jomala kommun beräknas gå back med 900 000 euro kommande år. I fredagens Nya Åland menar kommunfullmäktiges ordförande Anders Eriksson (ÅF) att det delvis beror på kostnader som skapas av kommunalförbunden. Men han har också en annan förklaring.
– Ju fler unga barnfamiljer som flyttar in, desto mer kostnader. Vi är en tillväxtkommun med högt tryck på skolor och dagis, och en väldigt ung befolkning. Det kanske låter tokigt med kommunen förlorar pengar i det här skedet.
Eriksson har rätt, visst låter det tokigt att resonera på det sättet.

För så gott som alla andra kommuner jublar när inflyttning av barnfamiljer sker. Det ger ju inte bara kostnaderna, utan också med stor sannolikhet skattebetalande föräldrar som under en lång tid kommer att bidra till kommunens kassa, även när de dyra småttingarna har blivit stora.

Jomala kommun har slagit sig för bröstet över den stora inflyttningen i många år. Behovet av kommunal service kan därför inte komma som en överraskning för kommunens politiker. Flyttar det in barnfamiljer måste man satsa på barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter. Man måste satsa på att fånga upp de som behöver hjälp, på förebyggande åtgärder och på trygghet i de fall där barn kan fara illa.
Visst har man byggt ut barnomsorgen med två nya avdelningar i Samlingshuset, men behovet är fortsättningsvis stort.
I beredningen går också att läsa att investeringar i Vikingaåsens skola bör sträva efter att endast förverkliga de allra nödvändigaste renoverings- och ombyggnadsbehoven för att hålla nere kostnaderna. Huruvida kommunen fortsätter med utbyggnadsplanerna för Vikingaåsen är en öppen fråga som fullmäktige ska ta ställning till den 8 december.
Det planerade daghemmet på Möckelö strand, har fortsättningsvis inte en plats att stå på och är således en bra bit från förverkligande trots att alla var så rörande överens om behovet.

Liberalerna och Socialdemokraterna ville höja skatten från 16,5 till 17,5 procent. Det skulle genera cirka 800 000 i intäkter enligt den egna beredningen och därmed nästan få den kommunala budgeten i balans. Jomala har i dag lägst kommunalskatt på Åland, en höjning till 17,5 skulle placera Jomala ungefär på det åländska snittet. Förslaget röstades ner med solklar majoritet.
Man ska inte höja skatten bara för att höja skatten, resonerade fullmäktiges ordförande Anders Eriksson i fredagens Nya Åland.
I stället föreslår man inbesparingar på Oasen, sänkt personalkostnad för hemvården, inbesparingar för vidareutbildning inom barnomsorgen, inbesparingar för KST (vilket inte gick igenom) och inbesparingar i utbyggnads- och renoveringsbehovet av Vikingaåsens skola.

Den fråga som kommunpolitikerna bör ställa sig är vad detta sänder för signaler till de som bor i kommunen, eller till de småbarnsfamiljer som skulle vilja köpa en av de där attraktiva tomterna vid Mariehamns utkant som så länge har varit Jomalas guldägg.
Välkommen till Jomala, kanske ditt byalag vill bygga ett eget dagis på talko?

Skämt å sido, budgetrumban är ännu inte klar i kommunen. Men fortsätter utvecklingen så här är det nog rätt många som kan känna sig blåsta på fina vallöften om att satsa på de unga och de gamla.