DELA

Världens rika flaggar ut

Paradisläckan gör oss påminda om att så länge det är lagligt och lönsamt att flytta resurser för att undvika skatt så kommer det att fortsätta.

Att på pappret flytta verksamheter för att kringgå regler har redan 95 år på nacken.
Den här veckan har de första avslöjandena kommit från den nya omfattande skatteparadisläckan som kallas Paradise Papers. Paradisläckan blir ytterligare en påminnelse om det faktum att vissa, hundratals i Finland enligt Yle, inte vill hedra det samhällskontrakt som går ut på att alla betalar en del av sin inkomst och i utbyte får utbildning, sjukvård, äldrevård, infrastruktur och mycket mera för alla.

Det ska poängteras att det inte behöver vara olaglig verksamhet bara för att någon har ett bolag i ett skatteparadis. Däremot kan det moraliska i skatteplanering ifrågasättas. Personer och företag med mycket pengar borde inte själva får bestämma hur mycket de vill bidra med, lika lite som vanliga löntagare ges en sådan möjlighet annat än genom demokratiska val.

Trots att vi de senaste åren har fått upp ögonen för de ljusskygga systemen med företagsregistrering i fördelaktiga länder så är strategierna gamla, med shippingindustrin som föregångare.

Det lilla centralamerikanska landet Panama är bland världens största största länder sett till storleken på den kommersiella fartygsflottan med över 8 000 fartyg. Trots att få har någon verksamhet alls i landet.

Första gången ett fartyg registrerades i Panama med syfte att kringgå regelverk var redan 1922. Då handlade det om amerikanska kryssningsfartyg som registrerades i Panama för att undvika den amerikanska förbudstidens alkoholstopp. I dag är så kallad bekvämlighetsflagg i det närmaste praxis i shippingindustrin.

Bekvämlighetsflaggen kritiseras med jämna mellanrum, inte bara på grund av skatter utan också på grund av att de anställdas villkor. I länder som har specialiserat sig på att locka till sig fartyg finns regelverk som är fördelaktiga för rederier, inte för anställda eller miljön.

Att ett fartyg bär bekvämlighetsflagg betyder inte per automatik skattefiffel eller dåliga villkor för anställda, många rederier sköter sig exemplariskt. Men för de som vill öka vinstmarginalen på bekostnad av sina anställda eller miljön är det betydligt mycket enklare med avsiktligt undermåliga regelverk.

Shipping står i dag för 90 procent av världens varutransporter. Att bekvämlighetsflagg introducerades tidigt och är utbrett inom shippingvärlden är naturligt. Rederierna har hela världen som sitt arbetsfält och kan således med större acceptans registrera sina fartyg i tillåtande länder. I dag är det få som höjer på ögonbrynen för fartyg under bekvämlighetsflagg.

Paradisläckan belyser det faktum att allt flera branscher och personer numera flaggar ut till skatteparadis. Ju flera som flaggar ut, desto större problem ställs samhällsbygget inför.

Efter den senaste veckans uppståndelse talas det om att EU återigen ska lyfta frågan om att svartlista skatteparadisen. Om det mot förmodan skulle ske så silar EU ändå mygg och sväljer krokodiler.

Istället för att enbart se på skatteparadisen måste internationella reglelverk för hur företag får flytta vinst mellan länder förändras och förstärkas.

Och reglerna måste gälla för alla.