DELA

Världens bästa skola börjar nytt läsår

Tidningen Newsweek har gjort en fascinerande och ambitiös jämförelse av livskvalitet, ekonomisk dynamik, utbildningsnivå, hälsovård och politiskt klimat i 100 länder i världen.
Högst upp på listan kommer Finland.
Enligt Newsweek får det finländska skolsystemet absolut högsta betyg, och i en annan artikel i tidningen beskrivs det finländska förskole- och skolsystemet i så glödande ordalag att man nästan blir lite tårögd av stolthet.

Allt det som vi lärt oss att ta för givet, att alla barn har samma möjligheter, att utbildningen är gratis, att barn som riskerar halka efter får individuellt stöd, att lärare och förskollärare har rätt kompetens och hög utbildning beskrivs som höjden av utveckling, som en nära nog ouppnåelig utopi.
Det fantastiska finländska utbildningssystemet ses som en bärande orsak till att det går så bra för landet även enligt alla andra parametrar. Kolla gärna på www.newsweek.com, där man kan fastna länge på intressanta jämförelser mellan världens länder och hur de förvaltar sina resurser.

Vi funderar dock vidare på skolan. Just i dag är det skolstart på Åland. Hundratals förväntansfulla förstaklassister tar sina första steg in i ett utbildningssystem som får så mycket beröm internationellt, men som vi själva ibland tenderar att betrakta som fullt med fel och brister, fyrkantigt och yxigt.
Vad har de framför sig? Vad kan vi, som ser det på nära håll och detaljnivå säga om vårt skolsystem.
Låt mig börja med ett konstaterande; Jag älskar grundskolan. Som idé, som struktur, som skapare av lika möjligheter för alla. Helt oberoende av att det alltid finns bra och dåliga lärare, sämre och bättre skolor, saker som inte funkar. Sådan är människan.

I grunden är våra skolor, sådana de ser ut i dag, helt fantastiska. De är trygga för våra barn, där finns kärlek och omtanke, där finns höga ambitioner. Vi har i vårt land (liksom i det övriga Norden) den unika situationen både historiskt och geografiskt, att vi kan ta vara på nästan alla våra mänskliga resurser.
Vi har en skola som är fri från politisk påtryckning, fri från religiöst förtryck, fri från etnisk åtskillnad, fri för alla.
Det är något att vara stolt över.

Lycka och framgång under det kommande skolåret, elever, lärare och övrig skolpersonal. Läs Newsweek och få rejält med råg i ryggen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax