DELA
Foto: Wikipedia

Världen förlorar en autonom region

Livstids fängelse för ”omstörtande verksamhet”. Det är den nya verkligheten som alla i Hongkong nu måste förhålla sig till. Det kinesiska ”parlamentet” röstade igenom den nya säkerhetslagen i expressfart i tisdags och alla delar var inte ens kända innan den trädde ikraft.
I går rapporterade medier att flera hundra redan gripits.

När Storbritannien lämnade över Hongkong 1997 fanns ett avtal om ”ett land, två system”. Det skulle gälla fram till 2047 och innebar att Hongkong bland annat skulle få behålla sitt rättssystem, sin yttrande- och pressfrihet och ett långtgående självstyre. I avtalet ingick även ett löfte om att införa allmän rösträtt.

Allt det här är nu mer eller mindre borta. Den kinesiska säkerhetslagen betyder slutet på den relativa frihet som Hongkongborna hittills haft. Genast i tisdags hoppade flera aktivister för demokratiska rörelser av, i rädsla för bestraffningar.

Kinas hållning mot Hongkong är inget enskilt fenomen, utan en del av att landet medvetet ökar sitt inflytande i världen. Delvis för att det nu finns möjlighet när Donald Trump och USA satsar på isolation och lämnar öppet för andra aktörer att roffa åt sig manöverutrymme.

Kina har under många år investerat stort i olika delar av världen, framför allt i Afrika och i en del sydamerikanska länder. Det handlar om satsningar i infrastruktur och intensifierad handel med afrikanska länder, ofta genom stora lån. Det ger förstås politiskt manöverutrymme som inte är att förakta. Det finns även europeiska exempel, senast att Kina blev storägare i flygbolaget Norwegian.

För att komplicera saken ytterligare blossade en gammal gränskonflikt mellan Kina och Indien nyligen upp. Sammandrabbningen mellan gränssoldater slutade med åtminstone tjugo döda indiska soldater. Båda länder har kärnvapen och en eskalering av konflikten är verkligen inget som gynnar stabiliteten i världen.

Även internt i Kina pågår vidrigheter. Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är inget som diktaturen högaktar, tvärtom. Minoriteter är extra hårt drabbade. En utsatt grupp är de muslimska uigurierna. Nyligen rapporterade nyhetsbyrån AP om hur kvinnor systematiskt tvångssteriliseras, tvingas till aborter och många tiotusentals sätts i fångläger.

Världen har sedan i tisdags upprört beklagat införandet av säkerhetslagen i Hongkong. Kina har svarat med att det handlar om en intern angelägenhet som världen inte ska lägga sig.

Det är förstås inte förvånande att Kina säger så, men det är fel. Hongkongs autonoma status är stadgad i ett internationellt avtal, mellan Storbritannien och Kina och registrerat hos FN. Ett avtal som i går varit i kraft i exakt 23 år.

Världens demokratier behöver reagera och protestera. Sanktioner är ett sätt, men det minsta omvärlden bör göra är att tydligt markera att man nu passerat en gräns.

Med tanke på att USA dragit sig tillbaka i världspolitiken behöver EU stiga fram som en försvarare av demokratiska värderingar. Här kan även Åland, som en självstyrande region, bidra genom att framföra till Finlands regering betydelsen av att Finland i EU betonar vikten av att respektera internationella avtal, autonoma, självstyrande regioner och demokratiska värderingar.