DELA

Varför valde staden det dyrare anbudet för kaj 6?

Ny kaj för Viking Grace byggs som bäst i Västerhamn, men den blir åtminstone en månad försenad, fast det var för tidsgränsen Mariehamns stad valde det dyrare anbudet.
Om man var Bengt Eriksson och vd för Bygg Ab kunde man på goda grunder vara… lite fundersam.
Vad var det som hände egentligen, när hamnnämnden beslöt att kaj 6 i Mariehamns Västerhamn ska byggas till och förlängas av Helsingfors-baserade Terramare, och inte av den som gav det billigaste anbudet, åländska Bygg Ab?
Varför togs de kostsamma fendrarna bort ur anbudshandlingarna? Varför har de nu plötsligt dykt upp igen, insmugna utan att hamnnämnden beslutat om det. Nog måste man väl ha känt till från början om det behövs fendrar till ett kajbygge?

Hur kommer det sig att tiden för färdigställande, som var så oerhört viktig då entreprenadbeslutet fattades, nu förbigås med en axelryckning. Inte ens en förseningsavgift ska Terramare betala, trots att bygget försenas med en månad, och trots att något avgörande måste ha hänt nyligen eftersom alla inblandade ännu i augusti försäkrade att bygget gick helt enligt tidtabell.

Varför ska varken tilläggskostnaderna eller förseningen upp i hamnämnden? Hur kommer det sig att konsulten Jorma Hagelbergs tjänster inte upphandlats, och att han tycks vara enväldig i alla frågor som rör de tekniska lösningarna, till en grad som gör att han helt och hållet kan styra anbudshandlingar och när de ritningar levereras som anges som orsak till förseningen?

Detta är relevanta frågor, av två orsaker.
Den första är att det handlar om mycket pengar. Ursprungsanbudet från Bygg Ab var en halv miljon billigare än Terramares, och det anbudet har dessutom fördyrats ytterligare, bland annat genom de dyra fendrarna som försvann i den andra upphandlingsomgången. Någon annan orsak till att man valde det dyrare anbudet har inte givits än tidpunkten för färdigställandet, som nu inte tycks vara ett problem.
Så här ska man inte jobba inom offentlig sektor. Även om man kanske, på någon nivå, tyckt att Terramare är ett bättre och säkrare val, så får man inte spela med upphandlingsprocedurerna som nu skett, för att få det resultat man vill ha.

Den andra orsaken är att det finns en påtaglig risk för juridiska och ekonomiska påföljder av ärendets handläggning. Om det visar sig att fel har begåtts kan Bygg Ab ha anspråk på staden som ytterligare höjer kostnaderna för projektet. Om kostnaden överstiger det som Viking Line lovat stå för, så är det stadens skattebetalare som får ta smällen.

Stadens tjänstemän, hamnchef Leif Ahlkvist och infrastrukturdirektör Kai Söderlund har en del att förklara, liksom också i förlängningen stadsdirektör Edgar Vickström. Har man haft tillräcklig kunskap för att fatta besluten? Har det skett på rätt nivå? Har man följt reglerna?
Och den förra hamnnämnden har en del att förklara. Vad ska vi ha politiker till, om inte till att bestämma och ta ansvar för kostnader på ett väl informerat sätt? Var de tillräckligt kunniga, tillräckligt insatta och starka för att ställa rätt frågor och bedöma de svar som gavs?

Allt är kanske frid och fröjd och har gått helt rätt till. Om så är, vore det skönt att få det bekräftat. Om inte, då behövs det skärpning.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax