DELA
Foto: Jonas Edsvik

Varför skyddas inte katten från vargen?

Om vargen går till attack mot din hund får du agera. Men inte om den attackerar katten.

Det är en märklig gränsdragning som förtjänar en bättre förklaring.
Enligt lagen om akut skyddsjakt på eget initiativ har man alltså rätt att skjuta en varg om den angriper en hund eller om ett angrepp är förestående. Detta på villkoret att man har försökt skrämma bort vargen utan resultat.

Men om den är på väg att döda en katt gäller inte lagens beskydd. Och det är inte helt lätt att förstå varför katten har lämnats utan vargskydd.

”Någonstans måste man dra gränsen”, konstaterar man på jakt- och viltvårdsbyrån och säger att katter kan fly upp i ett träd om en varg hotar.

På lagberedningen förtydligar man att gränsdragningen är kopplad till habitatsdirektivet, där det anges vad som kan möjliggöra ett undantag från fridlysningen av rovdjuret samt vilka djur som i huvudsak kan bli angripna av vargen. Men det är sist och slutligen en avvägnings- och tolkningsfråga.

Och den tolkningen har uppenbarligen gjorts av regeringen, som utformat lagförslaget. I det första lagförslaget som kom till social – och miljöutskottet för beredning så var inte ens vanliga hundar, utan bara brukshundar, medräknade. Men det åtgärdades så att alla hundar, chihuahua som jakthund, omfattas av skydet mot varg.

Men alltså inte katten, som antas kunna fly från vargen och dessutom inte anses vara ett vanligt vargbyte.

Men sanningen är att katten återkommande blir dödligt byte för vargen. Senast i maj blev en katt dödad i Helsingby, Korsholm och i april kom en liknande rapport från närliggande kommunen Replot.

Visst, det kanske är svårt att rycka ut till utekattens försvar när den stryker runt i skog och mark både dag- och nattetid, men det borde ändå få vara en rättighet, oavsett sannolikhetsgrad. Det ter ju sig tämligen konstigt att en varg som går till attack mot min hund på min gård får avlivas, medan samma varg lugnt kan nappa med sig katten från grannens gård utan att man får göra något.

Det är få som skulle argumentera att en tamkatt har mindre affektionsvärde än en hund. Katten är en likvärdigt älskad familjemedlem. Tycka vad man vill om skyddsjaktslagen i sig, men om chihuahuor räknas, så borde huskatten också.