DELA

Varför inte noll kommuner och fyra serviceorgan?

I Nya Ålands serie debattledare om samhällsservicereformen har turen kommit till Roger Jansson (M), vicetalman.
Den största omorganisationen som hittills genomförts på Åland av samhällsservicen ligger nu 20 år bakom oss. 1 januari 1994 slogs de två kommunalförbunden Ålands folkhälsoförbund och Ålands vårdförbund ihop med landskapsägda Ålands centralsjukhus till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Idag en organisation med nästan 1.000 anställda och en årsomsättning på 80 M€.

Vi står nu i startgroparna för att omorganisera resten av vår samhällsservice.

Det bör stå klart för alla att vi idag är överorganiserade! Vi har 110 st beslutande kommunala organ på lilla Åland med ca 1600 anställda. Till det kommer landskapsregeringens förvaltning och olika organ som är ännu större än så. Vi har ett stort antal chefer och ledare på många nivåer.

Kunde vi inte ge våra medborgare samma goda service på ett kostnadseffektivare sätt, på ett rättvisare och kunnigare sätt om vi skulle minska på antalet beslutande organ, på antalet chefer på många olika nivåer, på alla dubbelinvesteringar i hus, fordon och maskiner, på antalet möten i samma frågor, med mera?

Landskapsregeringen föreslår nu förändringar som politikerna i år skall besluta om och som kan träda i kraft redan år 2015. Tiden från nu och fram till årsskiftet behövs för att vi alla, regering och opposition, kommuner och medborgare, partier och andra berörda – tillräckligt och demokratiskt fullödigt skall kunna genomlysa och diskutera de olika konkreta förslagen.

Det föreslås att vi år 2014 börjar konstruera en ny gemensam socialmyndighet och därtill en gemensam planeringsorganisation, gemensam byggnadsinspektion och gemensam vägförvaltning. Detta är förnuftigt som goda första steg. Att samtidigt gå vidare med förslagen om digitalt samarbete ger oss fullt upp för hela 2014.

Dessa åtgärder skapar större effektivitet, bättre kostnadsmedvetenhet, kvalitet och rättssäkerhet i samhällsservicen. Omorganisationen kan fungera med nuvarande kommuner, men efterhand som strukturreformen fortsätter kommer det att bli naturligt med färre kommuner.

När denna process kombineras med kortruttsmodellen för skärgårdens trafiksystem som vi skall besluta om i höst, blir det ganska naturligt att ett samgående mellan Kökars, Sottungas, Föglös och kanske Kumlinges förvaltningar blir aktuell att diskutera ute i de kommunerna och i lagtinget. Motsvarande insikt kommer sedan på fasta Åland.

I slutändan kommer vi att ha färre kommuner eller kanske till och med noll kommuner! Hur vore det med 4 serviceorgan som moderaterna skissat på: en organisation för hälso- och sjukvården (ÅHS), en för skola och utbildning, en för sociala sektorn och en för tekniska sektorn?

Den kanske effektivaste modellen är noll kommuner. Eller rättare sagt fyra gemensamma serviceorgan, inte primärkommuner eller geografiska kommuner. Det första organet har vi redan – ÅHS som finansieras av landskapet.

För att styra och finansiera de tre andra funktionskommunerna kan flera olika lösningar sökas: Nuvarande kommuner kan ha en roll i en styrmodell. Alternativt kan organisationernas styrelser utses av därtill folkvalda personer. Finansieringen kan skötas genom att nuvarande kommunalskattesystem ersätts av en landskapsskatt som skulle vara lika över hela Åland.

Nu ska debatten föras och idéerna luftas. Av dig och av alla andra. Välkommen med!

Roger Jansson (M)