DELA
Foto: Stefan Öhberg

Varför dölja verksamheten för medborgarna?

Tisdagskvällens debatt i stadsfullmäktige om offentlighetens vara eller inte vara i stadens bolag var en sorglig historia – men med ett lyckligt slut.
Först blir det lite högtravande: En av grundpelarna i en väl fungerande demokrati är att medborgarna, och i dess förlängning medierna, kan granska de folkvaldas beslut och hur de förvaltar de gemensamma tillgångarna. Det garanteras i offentlighetslagstiftningen. I det nya tidevarvet har dock EU i all sin vishet beslutat att vissa funktioner som tidigare legat under det offentligas direkta kontroll, nu ska bolagiseras. Då gäller aktiebolagslagen för verksamheten. Så långt klart och tydligt.

Men aktiebolagslagen säger inget om offentlighet, den varken kräver eller förbjuder den. Kort sagt: vill man inte att kommunens, landskapets eller statens affärer som ligger i bolag ska kunna granskas behöver man det inte. Å andra sidan: vill man ha öppenhet går det, enligt vissa jurister. Andra säger att det kan bli problem.

Det var här starten för cirkusen i stadsfullmäktige tog sin börjar. Moderaterna, med stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson i spetsen, ville inte att ägardirektiven till stadens bolag ska innehålla en order om att allt som tidigare var föremål för offentlighet ska vara det också i bolagen. Liberaler, Socialdemokrater och framför allt Obundna, med stadsstyrelsens vice ordförande Bert Häggblom som ledande talare, ville att öppenhet ska råda också i fortsättningen.

Den senare, Häggblom, höll ett brandtal för öppenheten och konstaterade, med sin juridiska bakgrund, att aktiebolagslagen inte säger något om offentlighet och att det därför inte finns några hinder för staden att fatta beslut om öppenhet. Carlsson, å sin sida, drog då fram ett dokument från ”tung juridisk expertis” (ett papper bara Carlsson hade fått före sammanträdet, ingen annan i stadsfullmäktige) som sade att det visst kunde bli problem.

Ett par talare konstaterade att de var så förvirrade av debatten att de varken visst in eller ut.

Man kan förstå dem. Det var mycket som var sorgligt med debatten. Att så många av stadsfullmäktiges ledamöter (moderater och centerpartister) inte ville verka för att stadens bolag ska ge stadens medborgare samma insyn som verksamheten haft tidigare är beklämmande. Att stadsstyrelsens ordförande dessutom baserar sin argumentation på ett dokument som ingen i den beslutande församlingen kunnat ta ställning till eller ens fått är illa.

Tur då att den sorglustiga historien slutade väl till slut. Nu kommer ägardirektivet också fortsättningsvis innebära att Mariehamn blir en kommun där öppenhet råder. Tack Bert Häggblom, hans partivänner, Liberalerna och Socialdemokraterna för det.