DELA

Varför är insyn farligare nästa år än i år?

Skall mariehamnarna ha rätt att få veta lika mycket om hamnens skötsel nästa år som i år?
Skall staden börja betala skatt på de delar av verksamheten som går bra trots att totalen går uselt?
Bolagisering, holdingbolag, offentlighetslag, det är vad som diskuteras i stadsstyrelsen den här hösten. Och känslorna går, om inte heta så åtminstone varmare än man är van vid när det gäller den här sortens teknikaliteter. Ibland tror sig en lekman förstå vad det handlar om, ibland inte.
Så får man veta att det är EU som står bakom alltihopa och då låter det genast ännu mer obegripligt och byråkratiskt.

EU kräver att kommunal affärsverksamhet som ger vinst skall betala skatt. Om inte, så konkurrerar den kommunala verksamheten på ett otillåtet sätt med privata aktörer, som ju måste betala skatt.
Det mest aktuella just nu är hamnen, som i årtionden har gjort det möjligt för staden att sätta en liten guldkant på servicen till invånarna.
Nu, när det sannerligen inte längre finns utrymme för guldkanter, inte enligt vårt bortskämda sätt att se på tillvaron, nu skall staden börja betala skatt på det som inte räcker till livets nödtorft.
Det är här holdingbolaget kommer in i bilden. Om man bolagiserar inte bara hamnen utan också Medis, idrottshallarna och andra för skattebetalarna dyra verksamheter, och samlar alla under en hatt i ett holdingbolag, då kan man kvitta vinster mot förluster inom holdingbolaget. Och staden får behålla vinsten från hamnen, som i dag.

Skatteplanering, säger socialdemokrater och obundna och ifrågasätter det moraliska i en sådan lösning.
Men staden betalar ingen skatt i dag. Är det omoraliskt? Om inte, varför blir det det nästa år?
Frågan är kanske inte fullt så enkel, men om vi frågar stadens invånare så lär de flesta tycka att skatteplanering i det här fallet inte är fel. Pengar är ändå alltid pengar.

Samma S Ob-kombination röstade för att insynen i de kommunala aktiebolagen skall följa offentlighetslagen. Och fick majoritet mot Moderaterna efter att Liberalerna lagt ner sina röster.
Det här är jätteintressant.
En kommunal verksamhet är öppen. Alla stadens invånare har rätt att få ut uppgifter om hamnens skötsel, om Medis, om äldreomsorgen. Men plötsligt är den här öppenheten farlig, anser Moderaterna.
I ett aktiebolag är det bara de som sitter i ledningen som har rätt till insyn. Framöver kan alltså konkurrerande privata bolag be ut uppgifter från stadens bolag, men själva behöver de inte ge ut någonting och stadens bolag hamnar i underläge.
Precis som i dag.
Så Moderaterna menar att staden framöver på allvar skall börja konkurrera med privata bolag och därför måste skyddas för insyn? Men visst ger också offentlighetslagen möjlighet att skydda affärshemligheter, till exempel vid en upphandling?
En kommunal verksamhet kan inte vara hemlig för kommuninvånarna. Det får drag av förmynderi.

Mot bakgrund av att det återigen hotas med indragen snöröjning i brist på pengar och annan försämrad service finns det en sak stadens politiker småningom borde ta mod till sig att titta på.
Det finns ett antal hushåll i Mariehamn, siffran 1 000 har nämnts, där de boende är skrivna i någon annan kommun. Och betalar skatt till någon annan kommun.
De som gör så vill stöda sin gamla hemkommun, inte sällan en skärgårdskommun, vilket ju låter vackert. Och som ”belöning” åker de gratis med bilen på färjan till skärgården. Så varför skriva sig i stan?
Det är en delikat fråga, ja. Men om det finns 500 hushåll i Mariehamn med en inkomst på 1 000 euro i månaden och som betalar skatt i någon annan kommun så blir det över 200 000 euro på ett år.
Och det är väldigt lågt räknat.

Harriet Tuominen

redaktion@nyan.ax