DELA

Varför är det alltid längre väg från Mariehamn?

En utmaning för nästa landskapsregering, en som de två senaste misslyckats med, är att utlokalisera delar av landskapets förvaltning till tillgängliga lokaler utanför Mariehamn.
Dålig tillgänglighet för besökare.
Det är Byggnadsbyråns chef Göran Frantzéns invändning mot att flytta personal och verksamheter från Mariehamn till tomma lokaler i landskapsägda Naturbruksskolan.
Det är, med förlov sagt, ett uselt argument.

Alla som kan räkna ser att det blir dyrt att hyra upp lokaler på stan för olika verksamheter som inte ryms in i Självstyrelsegården. Alla vet att många flyttar blir dyra. Alla vet att ingen egentligen frivilligt vill varken flytta på sig eller ändra på något.
Sådan är människan.

Alldeles uppenbart är också att stora delar av den förvaltning som i dag sitter i Självstyrelsegården lika gärna kunde sitta på månen, om det var tillgänglighet för allmänheten som är kriteriet. Det behövs ingen tillgänglighet för väldigt många av de tjänstemän som sitter där och gör sitt jobb, för det de gör är inte av den arten.
Det behövs absolut en möjlighet för allmänheten att rakt och redigt få svar på frågor. Kanske behövs det till och med en utbyggd reception och vissa funktioner som ska vara mer tillgängliga än de är nu.
Det är inget hinder för att flytta hela avdelningar av tjänstemän några kilometer norrut till Naturbruksskolan. Ålänningarna är ett bilåkande folk och kan med all säkerhet både ta sig till och från Naturbruksskolan om behov uppstår.

Det man borde göra nu är att ta sig en grundlig titt på hela landskapets utrymmesbehov, och vilka delar av den som behöver vara tillgänglig för allmänheten. Den ska förbli i Självstyrelsegården.
Därpå borde man titta på utrymmena i Naturbruksskolan och fundera på vad utrymmena skulle passa för, och sedan fylla huset med liv och verksamhet, i stället för att låta det stå där till ingen nytta, som ett monument över det faktum att man på Åland har så mycket pengar att ett fullt funktionsdugligt, stort, fint hus kan stå tomt bara för att det ligger på landet.

Kort sagt – det som behöver vara tillgängligt bör var mer tillgängligt. Andra delar av verksamheten kan mycket väl flytta till Jomala, till Godby eller var som helst på fasta Åland. Det är som bekant exakt lika lång väg från Godby till Mariehamn som det är från Mariehamn till Godby, eller vilket annat utlokaliseringsalternativ som helst.
Av de fastigheter som i dag står till buds är både Naturbruksskolan och Grelsby sjukhus fullt tänkbara som administrativa centra, om man bara kunde tänka på Åland som en helhet och på alternativ utanför Mariehamn.

I spartider borde det dessutom vara självklart att återuppliva simpla gamla dygder som att taga vad man haver, att återanvända, att sätta munnen efter matsäcken och att inte gå över ån efter vatten.
Vi behöver väl inte rada upp fler ordspråk för att budskapet ska gå fram.
Se till att göra något vettigt med Naturbruksskolan. Allt annat är ansvarslöst.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax