DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Vården, vaccinet & vansinnet

Coronapandemins fjärde våg sveper över Europa och tvångsåtgärderna mot ovaccinerade finländare riskerar att bli alltmer drastiska. Vaccinskeptisk vårdpersonal behandlas däremot med silkesvantar. Hur är det möjligt?

Smittan rusar återigen i stora delar av Europa och ännu en gång fylls intensivvårdsavdelningarna till brädden. Men denna gång hade situationen kunnat undvikas, om bara alla kunde förmås att vaccinera sig – det som nu tynger och tär på våra samhällen är som bekant de ovaccinerades pandemi.

Följaktligen börjar allt mer desperata åtgärder övervägas från regeringarnas sida – åtgärder som närmar sig gränsen för vad ett demokratiskt samhälle kan tolerera utan psykologiska skador. Österrike har exempelvis utfärdat ett utegångsförbud för alla ovaccinerade över 12 år: Åtgärden saknar motstycke i fredstid och kommer säkerligen att tära rejält på den österrikiska allmänhetens förtroende för myndigheterna.

När kommer liknande tankar att dyka upp i familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) huvud?

Kanske en överdriven farhåga, men likafullt erbjuder nu smittskyddslagen en möjlighet till restauranger och andra offentliga lokaler att kräva uppvisande av coronapass, om regionen befinner sig i spridningsfasen.

Det är här det hela börjar bli märkligt. För medan staten allt tyngre lutar sig mot allmänheten så behandlar man samtidigt vårdpersonalen med silkesvantar. Begrunda följande: Enligt smittskyddslagen är det obligatoriskt för vårdpersonal att vara vaccinerad mot influensa. Däremot inte mot corona.

Det är obegripligt och stötande.

”Jag anser inte att det finns ett behov av det”, säger Centerns riksdagsledamot och social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi i Hufvudstadsbladet (12/11).

”Som läkare anser jag att vaccineringar ska vara frivilliga. Det finns andra alternativ att trygga patienters hälsosäkerhet”, säger Kristdemokraternas riksdagsledamot Sari Tanus i samma intervju.

Driver de med oss?

Det inkommer fler och fler rapporter om fickor av vaccinmotstånd hos hälso- och sjukvårdare i Finland. Ny forskning visar samtidigt att just hälsovårdares inställning i vaccinfrågor har stor effekt på patienters beredvillighet att skydda sig.

En enkel koll på Facebook visar att det finns gott om ÅHS-anställda som öppet sprider absurda föreställningar om vaccinet och om coronasmittan. Detta – måste – upphöra.

Det borde vara en självklarhet att all vårdpersonal ska vara vaccinerad och hålla sig till beprövad vetenskap i alla sina kontakter med allmänheten. Den som inte accepterar detta kan söka sig andra anställningar.

Bättre det än att förbjuda medborgarna att gå ut.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp