DELA

Vänster och höger, ideologierna vinner

En valvind som blåser från två håll, och inte mot mitten. Det visade tidningen Ålands pejling förra veckan.
I den valpejling som tidningen Åland genomförde förra veckan gick två partier starkt framåt – Socialdemokraterna och Moderaterna.
Backade gjorde Centern, Liberalerna och Obunden samling. Ålands framtid står mer eller mindre på stället.
Med det underlag man hade, 300 väljare, ger det i likhet med Nya Ålands numera traditionella valpejlingar ingen exakthet i siffrorna, men nog en fingervisning om vartåt det blåser.
En sak kan man konstatera, och det är att valvinden faktiskt denna gång tycks vara ideologisk. Den gynnar de partier som tydligast för fram en värdegrund, en hållning till samhälle, ekonomi och prioriteringar som bottnar i hur man ser på världen, inte hur man från gång till annan löser praktiska frågor.

Självklart är det också så att både Liberalerna och Centern får betala för sin regeringsmedverkan, kanske ännu mera ju närmare valet kommer. Nu kommer nämligen alla oenigheter under den gångna mandatperioden fram, och varken Centern eller Liberalerna håller sig för goda för att ge varandra tjuvnyp eller skylla misslyckanden på bristande samarbete och den andra partens usla ministrar.
Kanske känns det skönt att äntligen få säga som man tycker, men det ger inte ett intryck av ansvarstagande och solidaritet.

Håller pejlingsresultatet i sig och blir till verklighet (och det är naturligtvis ett stort förbehåll) så står Åland inför en ny politisk era. I stället för att regeras av de två stora, tillsammans eller växelvis, kan partikartan jämnas ut så att vi får tre eller till och med fyra partier med någorlunda jämnt understöd.
En bredare koalitionsregering har åtminstone en fördel, och det är att det finns fler grupper att välja kompetenta ministrar ur.

Det är naturligt att oppositionspartierna i en valkampanj står för alternativen och kritiken, men sällan har man sett ett parti som så envetet som Liberalerna hävdar att de gångna fyra åren varit en stor framgång och att det i stort sett bara är att fortsätta i samma spår.
Sällan har man sett Centern så otydlig om vad man egentligen vill göra framåt, annat än konservera stöden till sina huvudsakliga väljargrupper.

Kanske handlar detta helt enkelt om att man ännu inte riktigt kommit igång med valarbetet och ur det dagliga regeringsarbetet hunnit vaska fram vad man drömmer om och skulle vilja göra om man fick bestämma själv.
Det är trots allt det som väljarna ska rösta på. Inte de dagliga kompromisserna och misslyckandena som är demokratins vardag, utan den vilja och de visioner ett parti har för Åland och omvärlden och som ska firas på demokratins festdag, valdagen.

Under de kommande veckorna kan ännu allt hända. En liten affär kan stjälpa en positiv trend. En svacka kan avhjälpas med att en enda människa gör en sak rätt vid rätt tillfälle. Kandidatnomineringen pågår fortfarande.
Men det blåser en vind, och den blåser för första gången på många år inte bara mot mitten.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax