DELA

Valrörelse som helt saknar diskussion

Blek och färglös har valdebatten varit hittills. Finns det egentligen några stora frågor att diskutera, börjar man undra.
Vad handlar det om, det här valet? Vilka är stridsfrågorna, vattendelarna i politiken, det som får en debatt att hetta till och tydliggör skillnader mellan höger och vänster, mellan stad och landsbygd, mellan parti och parti.

Här följer en djup tystnad. Någon börjar mumla något försiktigt om samhällsreformen och tandvården, men rotar man lite närmare i det så vill alla egentligen samma sak, med lite olika metoder. Jordförvärvsregler, hembygdsrätten, språkfrågan, låna pengar eller låta bli – den riktiga valdebatten har ännu inte börjat.

Kanske är det bara så att våra proffspolitiker, de som vet hur finstilta skillnaderna egentligen är mellan partierna, och hur lite av det som lovas i valkampanjer konkret kan genomföras, inte täcks komma med braskande löften som de i all ärlighet vet att de inte kan stå för.
En sådan fingervisning får man om man studerar de svar som kandidaterna i valmaskinen gett. De mer oerfarna, de yngre och de som befinner sig längre ifrån en sannolik plats i lagtinget har betydligt fler ”absolut” och ”absolut inte” bland sina svarsalternativ, medan de som varit med ett tag har en betydlig större tendens att säga ”i viss mån” och ”delvis inte”.

Inom alla partier och över alla partigränser finns en övertygelse om att välfärdsmodellen, med en samhällsfinansierad vård, skola och omsorg är bra. Inget parti, möjligen enstaka individer, föreslår några radikala ingrepp.
Talar man om besparingar så handlar det oftast om strukturella reformer och att ta tillfället i akt när de stora årskullarnas pensionsavgångar börjar.
Faktiskt är det enda ställe man kan ana sig till lite riktigt politik i Mariehamn, där socialdemokraterna är beredda att höja skatten för att trygga välfärden, medan de övriga partierna säger nej.

Så, hur ska man veta vem man ska rösta på om alla tycker ungefär lika?
Med två veckor kvar på valkampanjen är det nu om någonsin upp till bevis för våra politiska partier. Nu om någonsin ska de förklara sin vision för Åland och varför den radikalt skiljer sig från de övriga. Nu om någonsin ska individerna stiga fram som vill inte bara förvalta utan också leda Åland framåt.

Kanske blir valkampanjen så beige just för att så väldigt få kandidater tydligt säger att de vill leda, vill ha makten och vill ta ansvar. En påtagligt stor grupp kandidater i alla partier är med bara för att dra in några ströröster här och där till partiet. Ibland känns det rentav som om kandidater skäms för att överhuvud taget driva en kampanj för att inte riskera att bli utskrattade när det sedan inte går vägen.

Kom igen, vill man ropa. Slå er för bröstet. Stampa igång benen. Klappa igång publiken som en annan Carolina Klüft när hon ska till att hoppa.
Demokratins huvudnummer ska inträffa om knappt två veckor, och skådespelarna har knappt klarat struparna.

Vi, väljarna, vill veta varför ni tycker att ni är bäst, vad ni vill göra med makten och vilken ideologi som styr er i alla de frågor vi i dag inte vet att ni ska ställas inför.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax