DELA

Välkommet engagemang

Det är bra Ålands natur & miljö sticker ut hakan och tar fram ett motförslag.
I åratal och för miljonbelopp har kortrutten utretts. När arbetet drogs i gång på var kungstanken att en ny rutt ska spara pengar för att skärgårdstrafiken ska kunna finnas också i framtiden.

Sedan dess har ett paradigmskifte skett. Hållbarhetsfrågor har fått en betydligt större tyngd och tekniken utvecklats i rasande snabb takt.

Det är i det ljuset som Ålands natur & miljös utredning ska ses när den presenteras i början av december. Som Nya Åland kunde berätta i fredags (17.11) ingår flera personer i nätverket bakom utredningen om ett alternativ till landskapsregeringens föreslagna kortrutt.

40 miljoner euro. Lösningar som ska hålla i flera decennier. Politiska intressen. Regionala intressen. Klassisk skärgårdsmiljö. Ny kommunstruktur. En minskande skärgårdsbefolkning. Krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Frågan är komplex. Så länge politikerna vill att skärgården ska leva måste man vara beredd att satsa pengar på infrastruktur. Samtidigt är en enorm satsning på hållbar skärgårdstrafik pengar som kunde gå till andra satsningar på hållbarhet.

I dag finns det inga universitet och tankesmedjor på Åland som skulle kunna kasta in brandfacklor i den politiska debatten på Åland. Partiernas budgetar håller inte heller för att göra större utredningar där alternativa utredningar görs. Konsekvensen är att debatten ofta utgår från de förslag som tjänstemän tagit fram på den sittande landskapsregeringens begäran.

Initialt ska Ålands natur & miljö ha ett tack för att de engagerar sig i debatten och för att de vågar sticka ut hakan. Med det inte sagt att det alternativt som föreningen lägger fram kommer att vara det bästa. Det återstår att se när utredningen presenteras i december.

Finns det en risk för att föreningen upplevs som politisk? Ja. Men alternativet, att föreningen inte skulle engagera sig i debatten, är betydligt sämre.

Jämför med debatten om kommunreformen. Landskapsregeringen har kunnat lägga ner flera hundratusen på olika utredningar. Men någon större utredning om hur 16 kommuner klarar klara av framtidens utmaningar har inte tagits fram. I stället har debatten tagit avstamp i känsloargument. Förutsatt att nätverket gör sitt jobb finns det nu en möjlighet att få en mer faktabaserad debatt om kortrutten.

Förslaget lägger press på landskapsregeringen på flera sätt. I regeringsblocket finns en frustration över att man inte kommit längre med projektet. Att tiden håller på att rinna ut för de gamla skärgårdsfärjorna och att nyinvesteringar måste till inom en relativt snar framtid fungerar som en extra blåslampa.

Hela regeringsblocket är långtifrån övertygat om att det här är den rätta lösningen. Hittills har sprickan varit tydligast inom Socialdemokraterna, men det vacklas också inom liberalerna. Genom att ta fram två utredningar pressas också båda parter att förklara projektens för- och nackdelar på ett pedagogiskt sätt. Det är positivt.

Hemlighetsmakeriet i kampanjen är däremot ett problem. Föreningen har inte valt att gå ut med vem som gör utredningen och nätverket bakom kampanjen är delvis hemligt.

Åland natur & miljö åtnjuter ett stort förtroende. Men det är problematiskt att det inte är offentligt vem det är som gör en utredning för en ansenlig summa pengar. Om samhällsklimatet på Åland är sådant att personer inte öppet kan berätta om att deltar för att påverka politiskt har det demokratiska samhället problem.