DELA
Foto: Jonas Edsvik

Välkommet beslut om offentlighet

Landskapsregeringen går emot tidigare praxis och lämnar ut offentliga handlingar till it-företaget Pedago.Det är förstås positivt, och motiveringen är spännande.

It-företaget Pedago har under många år tvistat med landskapet och det offentliga it-bolaget Åda. Bakgrunden är en upphandling som Pedago förlorade, som sedan ändrades i efterhand eftersom det vinnande bolaget inte kunde leverera enligt kraven som ställdes.

Efterspelet av upphandlingen har varit en soppa. En av de mest anmärkningsvärda aspekterna är landskapets motsträvighet att lämna ut offentliga handlingar. Det har funnits en rad olika motiveringar till varför handlingar inte har lämnats ut, bland annat att Pedago inte har ansetts vara part i målet, att ärenden inte är slutbehandlade och därför ska handlingar inte offentliggöras eller att landskapet inte har just de specifika handlingarna (de har funnits hos ÅHS eller Åda).

Men i veckan kom ett beslut som med rätta bör tolkas som ett trendbrott: landskapsregeringen valde att lämna ut handlingar som beredande tjänsteman inte ville lämna ut.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) motiverade beslutet i onsdagens Nya Åland:

– Tjänstemannen ansåg att ett ärende som är under beredning inte ska lämnas ut, men jag resonerar som så att om man har hållit på med ett ärende i sex, sju år och inte har något slutdatum kan alla handlingar som blir offentliga lämnas ut redan nu. Det finns inget i de begärda handlingarna som inte blir offentligt när förvaltningen anser att ärendet är klart och då kan handlingarna som är under beredning lika bra lämnas ut.

Man kan tolka beslutet, som hela landskapsregeringen står bakom, som en tydlig markering att offentlighetslagen ska vara till fördel för offentligheten. Men utmaningen är att lagen tillåter en tolkning som inte gynnar transparensen. I det här fallet lämnades handlingar inte ut eftersom ärendet ansågs vara under beredning. Hela det beställda it-systemet är nämligen inte implementerat än.

Karlström, och i förlängningen regeringen, tolkar det som att it-systemet som upphandlades skulle ha varit på plats 2019. Därför borde ärendet ha avslutats 2019, trots att hela systemet ännu inte var (eller är) ibruktaget. Det är bara att hålla med.

Men det väcker också en principiellt viktig fråga: när är ett ärende behandlat? Givetvis förstår alla att tjänstemännen också måste få någon typ av arbetsro, men utöver det går det att läsa regeringsbeslutet som att behandlingstiden är föremål för tolkning. Och då borde det synsätt som främjar transparensen alltid vara riktgivande.

Utvecklingen har tyvärr inte alltid stämt överens med det synsättet. Landskapet har i omgångar infört nya riktlinjer som minskar transparensen, nu verkar man även vilja ta betalt för arbetstid som krävs för att fatta beslut om handlingar ska vara offentliga eller inte. Det är orimligt på alla sätt och vis.

Därför är det positivt att landskapsregeringen nu verkar sätta en ny kurs för den åländska offentligheten. Förhoppningsvis kan Fredrik Karlströms beslut i fallet Pedago bli prejudicerande.

Det är i så fall en fin gåva till den åländska demokratin.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp