DELA

Välj rätt kommun att åldras i eller samordna äldreomsorgen

Vill du ha det bra på gamla dagar, då kan du inte ta risken att bo var du vill. Det skiljer mycket från kommun till kommun i tillgången på vård för äldre, konstaterar en grupp vid De gamlas hem.
Samordnad äldreomsorg är målet.
Det är egentligen inget nytt i detta. Vi vet att alla kommuner inte har samma resurser att satsa på sina invånare.
Samtidigt anser med stor säkerhet en majoritet av alla ålänningar att man inte skall få sämre vård och omsorg för att man bor i en mindre rik kommun.

I våras kom den så kallade Susannegruppen, inom ramen samhällsreformen, med sitt förslag om ett gemensamt socialkontor för hela Åland. Där koncentrerade man sig på all socialvård utom barn- och äldreomsorgen. Man ville ha en enhet för barn- och familjefrågor, en som tar hand om personer med funktionsnedsättning eller i behov av specialomsorg och så en för för vuxen socialservice som utkomststöd, missbrukarvård och flyktingmottagande.
Att barnomsorgen inte togs med motiverades med att man i flera kommuner har fört över den till bildningssidan. Äldreomsorgen däremot kunde man tänka sig att ta med i ett andra steg.
Någon motivering till varför äldreomsorgen inte kan finnas med från början ger gruppen inte. Kanske trodde man att läget var bättre än det nu visat sig vara. För någon anledning att ha olika bra åldringsvård i de olika kommunerna finns inte, inte om man anser att annan vård skall vara lika för alla.

Nu har i alla fall framtidsgruppen vid De gamlas hem kommit med förslaget att all äldreomsorg samordnas under en huvudman. I den utredning man har gjort om hur kommunerna klarar av sitt ansvar visar det sig att nivån på servicen varierar mycket mellan kommunerna. Så tycker gruppen inte att det får vara.
Orsakerna är bristande kunskap om de lagar som gäller och brist på pengar. Alltså samma som inom resten av socialvården.
Susannegruppen lämnade åldringsvården till ett eventuellt steg två. De gamlas hems framtidsgrupp vill ha en samordning med en gång. Däremot har man inte samordnat sig med Susannegruppen. Istället för att hänföra äldreomsorgen till det gemensamma socialkansliet så föreslår man att De gamlas hem blir huvudman.
Kan man möjligen tänka sig att De gamlas hem bildar en fjärde enhet inom socialkontoret med samordning av äldreomsorgen som uppgift? Om man väl är överens om att äldreomsorgen behöver samordnas, så att alla får samma omvårdnad så skall det säkert gå att komma överens också om huvudmannaskapet.

De viktiga är att de som i en snar framtid kan ha behov av omsorger – samt deras anhöriga – inte skall behöva oroa sig för hur det blir. Inte skall behöva fundera på att ”flytta till stan” för att försäkra sig om en fungerande service. Inte skall behöva oroa sig för om någon tittar till gamla mamma eller pappa ifall man själv är på resa.
Det finns faktiskt en sak till som kan oroa gamla, som bor ensamma. Detta att bo ensam.
Målet inom äldrevården är att 90 procent av alla som fyllt 75 skall bo kvar hemma. För den som mår någorlunda, som klarar att koka sitt kaffe själv och som kommer i och ur sängen utan hjälp är detta säkert perfekt. Men om målet är satt för att kommunen/ samhället skall spara pengar, då är det stor risk att man inte lyssnar noggrant nog på dem som inte längre vill, dem som är rädda för att bli liggande med bruten lårbenshals eller med en stroke utan möjlighet att kalla på hjälp.
Där hjälper inte samordning i sig. men om samordning kan leda till att resurserna utnyttjas effektivare så kanske det finns några extra platser på hemmet för dem som behöver känna trygghet.

Kommunförbundet De gamlas hem omfattar 13 av de 15 landsbygdskommunerna. Utanför står endast Föglö och Saltvik. Om alltså De gamlas hem anser att äldreomsorgen behöver samordnas under en huvudman så är det inte mycket att fundera över.
Annat än att få med Mariehamn på tåget, möjligen.

Harriet Tuominen

harriet.tuominen@nyan.ax

tfn 528 441