DELA
Foto: Ida Jansson

Vägval för kommunerna närmar sig

Samgångsutredningen med Föglö, Sottunga och Kumlinge gav inte en lösning på kommunernas utmaningar.Men på sikt måste någonting hända. Frågan är bara: Vad?

”Antingen har man en ambition att hålla servicenivån god i skärgården, eller så konstaterar man att det inte går. Vi börjar närma oss det valet.”

Det sade kommunutredare Siv Sandberg till Nyan för en dryg månad sedan. Hon har utrett förutsättningarna för Föglö, Sottunga och Kumlinge att gå ihop till en kommun för att säkra servicen. Men det fanns varken ekonomiska, sakliga eller politiska förutsättningar för en sådan lösning.

Sottungas kommunstyrelse vill nu fortsätta diskussionerna om framtiden. Förslaget är att ha en dialog med landskapet om andra potentiella lösningar: kanske södra Åland kan gå samman med sydöstra skärgården, kanske en samgång mellan Sottunga och Mariehamn?

Det är ett svårlöst dilemma. För styrelsen i Sottunga tror inte att nuvarande upplägg är långsiktigt hållbart, och det alternativ som har utretts funkar inte heller.

– Det är ju min andra kommunutredning i den åländska skärgården och tillgången på goda lösningar har inte blivit större sedan förra gången, säger Sandberg.

Den troligtvis mest meriterade kommunutredaren ser alltså ingen klar väg framåt. Vem ska då kunna göra det?

Ett visst hopp sätts till den kommande kriskommunlagstiftningen. Den som ska styra vilka trångmål en kommun ska hamna i för att klassas som kriskommun och även vad som ska hända sen. Samgåenden kan vara ett alternativ i en sådan lag. Lagförslaget har dock bromsats på grund av oenighet i regeringen och målsättningen är att det ska presenteras i vår. Frågan är om kriskommunlagen ändå räcker.

För i alla fall ovan nämnda utredning vittnar om att det i skärgården skulle krävas en större reform för att hitta ett bärkraftigt alternativ. Sandberg berättade att den politiska förväntningen i det aktuella fallet var att basservicen skulle stanna kvar i de olika kommunerna. Det leder till svårigheter att hitta ekonomiska fördelar. Och att göra stora ingrepp i kommunstrukturen utgående från en krisande kommun lär knappast hända i en regering där Centern ingår.

Ett alternativ är förstås att landskapet betalar för att säkerställa servicen. Eller att man går in för att luckra upp lagstiftning för att sänka lagkraven på servicenivåerna och därmed minskar utgifterna. Då finns servicen kvar, men den kommer med stor sannolikhet att försämras. Det blir dessutom ojämlikt mellan kommunerna, om de med lite pengar tillåts försämra för sina invånare. Hur mycket lägre personaltäthet i äldrevården eller på daghemmen skulle invånarna acceptera innan man överväger att slå ihop eller flytta verksamheter? Det är förstås en teoretisk fråga, men illustrerar att bara lätta på lagstiftningen inte nödvändigtvis löser problemen heller.

Finansminister och vikarierande kommunminister Roger Höglund (C) säger i gårdagens Nya Åland att regeringen behöver ”titta på kommunernas situation på nytt” efter Sottungas önskan och det faktum att Kökar nu ansöker om likviditetsstöd.

Exakt vad den titten ska leda till är i nuläget oklart. Men regeringen närmar sig definitivt det där vägvalet som Siv Sandberg varnar för.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp