DELA
Foto: Fredrik Sonck

Väder och klimat är inte samma sak

Ja. Det har funnits lika varma och torra somrar tidigare.
Nej. Det motbevisar inte klimatförändringen.
Snarare ger det oss en fingervisning om vad vi har att vänta.

 
”Är det klimatförändringens fel?”.

Den frågan är på mångas läppar när torkan och extremhettan ligger över oss. Många svarar gärna ”Nej” och hänvisar till ovanliga väderförhållanden över århundraden. Visst var det säkerligen torrt sommaren 1941 och jag betvivlar inte att träden blommade redan i mars 1421. Men grejen är: det är skillnad på väder och klimat.

Väder är som pusselbitar i ett globalt klimatpussel där man kan skönja trender som bäst över långa perioder. Och klimatförändringen i ett större perspektiv är mer än mängden regn och antalet soltimmar som faller över Åland. Klimat är både lokalt och globalt. Och globalt så börjar dessa trender se oroväckande ut.

Juni var den varmaste juni-månaden på 138 år och de tre senaste åren har varit de varmaste uppmätta sedan slutet av 1800-talet. Den globala medeltemperaturen har höjts med en grad sedan pre-industriell tid, i takt med koldioxidutsläppen. Koldioxidhalterna i atmosfären är uppe i över 400 miljondelar, koncentrationer jorden inte upplevt på flera miljoner år. Den vetenskapliga koncensusen är tydlig: något oroväckande är på gång.

Visst, klimatet har alltid förändrats. Genom istid och ökenhetta. Det har ändrats till följd av långt pågående naturliga processer och cykler. Skillnaden nu är att det är människan som till stor del ligger bakom det förändrade klimatet främst genom ökade utsläpp av växthusgaser, men också genom att göra förändringar i det naturliga ekosystemet. Därav uppkomsten av termen ”antropocenen”, den geologiska eran skapad av människan. Naturliga variationer är oftast oerhört långsamma och ger utrymme för anpassning samt acklimatisering. Det vi håller på med nu kan snarast liknas vid ett experiment – med jorden som insats. Den av FN anlitade klimatforskaren Katherine Richardson säger att ”Vilken typ av klimat vi kommer uppleva 2050 är något som vi, till en hög grad, faktiskt är i processen av att bestämma”.

De internationella ambitionerna är att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader jämfört med nivåerna som fanns före den industriella revolutionen kickade igång. Helst ska det inte gå över 1,5. Forskning visar dock att det är en högst orealistisk ambition. Temperaturen kommer troligen öka mer än två grader innan slutet av detta århundrade. Även om vi skulle sluta släppa ut idag, skulle de långsamma reaktionerna betyda att jorden fortsätter värmas upp ett bra tag till.

Enligt klimatmodeller, som ständigt revideras på grund av att det är svårt att förutsäga framtiden baserat på komplexa system, så skulle en två graders ökning innebära stora och omvälvande förändringar. Men trots stor politisk uppbackning, förutom från Trump då, så är de frivilligt satta Parismålen inte tillräckliga. Om alla dessa uppfylls, men inget mer, är vi redan på kurs mot ännu varmare grader och en mycket oviss framtid när det gäller vårt klimat – och vårt väder.

Så, med detta som bakgrund kan vi återgå till frågan huruvida det är de antropocena klimatförändringarna som orsakar årets värmebölja, förhoppningsvis med lite mer perspektiv. Nej, det går inte att peka med hela handen på den globala uppvärmningen som boven i sommarens torra drama, detta eftersom klimatförändringar är långsamma, mångfacetterade och komplicerade. Men den ökar sannolikheten för extrema väderförhållanden och ger en fingervisning om vad vi har att vänta oss när den globala temperaturen oundvikligen stiger.

En färsk studie som utkom i fredags, där forskare brådskande försökt analysera korrelationen mellan värmeböljorna och klimatförändringen, konstaterar att den ovanliga sommarvärmen är mer än dubbelt så sannolik på grund av den globala uppvärmningen. Resultaten är preliminära, men de är inte särskilt överraskande. Trenderna är tydliga; vi går mot varmare och mer extrema väder. Hela klimatzoner förskjuts globalt, där häftiga skyfall, kraftiga snöoväder och extrema värmeböljor med påföljande torka är att vänta.

Michael Tjernström , klimatforskare och professor i meteorologi vid Stockholms universitet kallar klimat väder frågan för ett ”pedagogiskt dilemma”. I kärnan av dilemmat är att man inte kan sätta ett likamedtecken mellan de två, men båda bör diskuteras samtidigt. För det kommer bara att bli mer och mer aktuellt.