DELA
Foto: danny howe /unsplash

Vad väntar efter pandemin?

För cirka 100 år sen återhämtade sig världen från en dödlig pandemi. Återhämtningen kännetecknades av innovation, fest och flärd. Kommer vi få en nutida repris av det glada 20-talet?

Glittriga klänningar, yvig Charleston-dans och sorglösa dagar. Det kännetecknar 1920-talet, det glada årtiondet som följde Spanska sjukan som tog cirka 50 miljoner människors liv mellan 1918 och 1920. Men det var inte bara fest och socialisering som inramade de påföljande åren som ofta kallas det ”första moderna årtiondet”. Bilen, radiotekniken, elektrifieringen av hushållen och konsumtionen banade väg för ett helt nytt sätt att leva.

Men det spexiga årtiondet slutade med en krasch. Hur kan vi undvika detsamma?

 

Denna tid må vara extraordinär för oss som genomlever den, men det är inte den mest extraordinära tid som varit. Denna världs- och tidsåskådning kallas kronocentrism – uppfattningen om att vi lever i den mest definierande eran i historien. Hur jobbig denna coronapandemi än är, så har mänskligheten upplevt det här tidigare. Influensapandemier av olika slag har förekommit åtminstone sedan 1700-talet med några decenniers mellanrum.

Spanska sjukan var en av dem, en pandemi som i efterskalven av första världskriget isolerade människor runtom på jorden. Det finns bildbevis på människor iklädda munskydd även då, precis som i dag. Sociala kontakter var begränsade och många levde med rädsla för att bli smittade.

Men den pandemin, likt coronakrisen tids nog, fick ett avslut. Det firade människor med att festa och konsumera, bland annat. Det är även vad experter tror kommer hända efter denna pandemi, men det finns flera ringar på vattnet som coronakrisen kan skapa.

 

Man kan dra många paralleller mellan 2020 och 1920. Även då var många tekniska innovationer i startgroparna och transportindustrin hade revolutionerats, samtidigt som den politiska polariseringen var stor och den internationella rivaliteten påtaglig.

1920-talet exploderade i en bilindustri, massproduktion och konsumtion som blev möjlig bland annat på grund av ökad elektrifiering. Förhoppningsvis kan 2020 kan sätta sprutt på den gröna teknik- och energirevolutionen som ännu är i sin linda.

Definitionen av arbete kommer troligen ändra, där vi kommer jobba mer hemifrån och på mer flexibla tider. Förhoppningsvis leder det till en bättre livsbalans och gladare arbetstagare.

Men det finns också en oro för att den post-pandemiska euforin kan sluta med en ekonomisk krasch som den gjorde för 100 år sen då det glada 20-talet förbyttes mot den stora depressionen.

Oron sträcker sig bortom de ekonomiska konsekvenserna.

”Den stora depressionen ledde till att många började förakta västerländska demokratiska värderingar och istället omfamna fascism och kommunism. I dag finns en risk för att västerländska demokratier pressas av ökande ojämlikhet, olikheten i hur man hanterat pandemin och det ökande trycket av fake news som florerar på sociala medier”. Det säger den ekonomiska konsulten Stephen King till CNBC.

 

Vi bör också komma ihåg att vi samtidigt står inför en global miljökris, där den eskalerande klimatförändringen är ytterligare en osäkerhetsfaktor i framtidsekvationen.

Vi har ännu tid på oss att förbereda oss för det som komma skall. Yaleprofessorn och epidemiologen Dr Nicholas Christakis har spått att 2024 blir vårt ”glada år”. Då spår han att man fått till stånd både global vaccinering samt socioekonomisk återhämtning.

Men även om vi får fira 2024 (förhoppningsvis redan 2022 eller 2023) som glädjens nya tidevarv, så bör vi ta med oss lärdomar av sånt som skett tidigare.

”De som inte lär sig av det som skett i historien är dömda att göra om det”.

 

Så vi säger försiktigt välkommen till en tid av nöjen, innovationer och social samvaro efter pandemins slut. I dessa tider behöver vi något att se framemot.

Men låt oss inte glömma att allt roligt har ett slut. Därför bör vi redan nu förbereda oss, så att vår kommande frihet och glädje inte åsidosätter verkligheten och de utmaningar som fortfarande väntar oss som människor och samhälle.

Glädje och allvar kan gå hand i hand.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp