DELA

Vad ska vi med kyrkan till?

Det förrättas ett val på söndag. Ett val i fem åländska församlingar. Alla församlingsmedlemmar över 16 år får delta.
Det är viktigt. Kyrkan är en stor institution i vårt samhälle som fastighetsägare, arbetsgivare, andlig förvaltare och traditionsbärare.
Kyrkan följer oss från dop över konfirmation och vigsel till sista vilan.

I livets stora skeden står vi där i altargången, mer eller mindre kyrkvana.
När det riktigt krisar vill vi att kyrkan ska finnas mitt i byn – vit och fin – eller medeltida mysig.
Men annars får kyrkan ofta vara ifred på söndagsförmiddagarna.
– Jag vill inte gå i gudstjänst och höra att jag är en fattig syndig människa.
Säger de som aldrig går i kyrkan.
Men hallå! Det är decennier sedan präster höll helvetespredikningar. Det händer massor inom kyrkan numera.

Nu startar grupper för gudstjänstförnyelse i flera församlingar, både i Svenskfinland och på Åland. Här samlas man i lekmannagrupper och förbereder söndagarnas mässor på ett sådant sätt att alla åldrar ska synas och känna sig hemma och delaktiga.
– En gudstjänst ska handla om det som håller oss sysselsatta mellan fyra och fem på morgnarna under sömnlösa nätter, sa Fredrik Modéus, som nyligen gästade Åland.
Han har skrivit ”Mod att vara kyrka” och vet allt om hur man får församlingar att leva upp så mycket att kyrkvaktmästare på måndagarna måste åka till möbelbutiken och köpa pallar, då bänkarna i kyrkan inte längre räcker till för alla.

Modéus berättade om 35 församlingar i Sverige där det sjuder av liv, energi, ungdomlighet, nytänkande. Där satsar man på gemenskap. Där går barn i procession och bär fram dopvatten, där läser konfirmander och pensionärer egenhändigt skrivna böner, där ljuder lovsången mäktig.
Söndagens gudstjänst kan ge påfyllning av kraft, glädje, livsmod. Mitt i allt.
.
Det är det vi ska ha kyrkan till.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax