DELA
Foto: Minna Wallén

Vad kan fisket lära av musikvärlden?

Det finns en lösning på problemet med att hitta och köpa de åländska fiskekorten för turister. Lösningen gynnar både de som köper och säljer korten.
Systemet för fiskekort är för krångligt. Det är landskapet, stugbyägare och sportfiskare överens om. Landskapet är den största vattenägaren på Åland och säljer sina fiskekort via Visit Åland. De övriga vattenägarna kan välja att sälja sina kort via andra ombud än Visit Åland, men det blir svårt för oinsatta fiskare att förstå var man får fiska och vilka kort som gäller. I dagsläget rör det sig om cirka 80 olika fiskekort på Åland.

Landskapets fastighetschef Stefan Rumander lyfter i fredagens Nya Åland fram Eckerö som exempel, där har flera vattenägare gått ihop för att sälja ett gemensamt fiskekort. Det är en bra början, och flera borde ta efter modellen. Risken är dock att alla inte är intresserade av ett sådant system, det kan upplevas som att vattenägarna tappar kontroll över sina områden om de ingår den typen av avtal.

Men det går att hitta en kompromiss.

Fiskekorten och försäljningen av dem skulle kunna ta inspiration efter till exempel digitala musikstreamingtjänsters struktur.

Streamingtjänsternas grundidé är att samla alla kunder och artister på en plattform. Kunderna betalar för tillgång till ett stort utbud av musik och kunderna väljer själva vilka artister och låtar de vill lyssna på. I streamingtjänsterna blir priset per låt lägre för kunden, även om många kunder i slutändan betalar mera för musik än med de gamla systemen med att köpa en skiva eller till och med bara en låt.

Alla fiskelag som vill skulle kunna ansluta sig till systemet. En åländsk fiskeapp med samtliga fiskevatten anslutna till tjänsten skulle kunna sälja samlingskort för till exempel fyra eller fem åländska storområden. Korten kan då köpas direkt via appen och intäkterna delas mellan ägarna i området. De olika områdena och intäkterna skulle även kunna anpassas så att större vattenägare får en större del av vinsten än de små, eller hur man vill komma överens om. I stället för att alla vattenägare bara får betalt för de egna fiskekorten som säljs kunde flera dela på intäkterna för ett större område. Och vid sidan av tjänsten kan de fiskelag som vill fortfarande sälja sina egna områdesspecifika kort. Enligt samma modell som artister fortfarande säljer skivor och finns på streamingtjänster samtidigt.

Det som även skulle underlättas i en app är positioneringen för de som vill fiska men inte känner till vattenområdena. Appen borde kunna visa exakt var man befinner sig, om man är innanför eller utanför tillåtet fiskeområde.

Vattenägarna skulle få en digital administration som bidrar till en lägre arbetsbörda, sportfiskare skulle få tydligare hjälp med var man får fiska och hur man kan betala för sig, och samtidigt kunna fiska på större områden per kortköp.

Det skulle knappast skapa så stora förluster i intäkter för vattenägarna eftersom flera skulle dela på större intäkter, och eftersom det sannolikt är många som håller sig inom ett och samma område för att slippa lösa flera kort.

Att införa ett parallellt system kan bidra till att både vattenägare och sportfiskare får äta kakan och ha den kvar.