DELA

Vad är väl en fråga till presidenten…?

En (1) fråga. En fråga från samtliga åländska medier till president Niinistö. Det var summeringen av presskonferensen på torsdagen där de inresta finländska medierna prioriterades framom den lokala presskåren.Det var också det enda tillfället som bjöds för folkets representanter att ta kommentarer av de tillresta dignitärerna.

Åland firar 100 år och bjuder in till storslaget firande. Kungligheter och toppolitiker anländer och det är en fullpackad dag. När så president Sauli Niinistö bjuder in till presskonferens är det snopet när det är de tillresta finländska medierna som får allt utrymme. Till största delen också på finska. Det var överlag också de enda kommentarerna folkets representanter fick från dagens högprofilerade gäster.

Presskonferensen under torsdagen blev som mycket annat under dagens minutschema smått förskjutet.

Först på plats är Ålands radio som efter samtal med presidentens högra hand får bekräftat att de åländska medierna ska få förtur. Det gäller att prioritera den viktigaste bland allt som det vore bra att fråga presidenten om i dessa tider med både jubileum och Natoförhandlingar – där Ålands demilitarisering varit en omskriven fråga. De andra finlandssvenska medierna förhör sig om vilka teman vi ålänningar tänker belysa, de är måna om att få svar på sådant som är intresse för hela finlandssvenska befolkningen och funderar kring hur de ska prioritera sina frågor. De finländska medierna, fyra till antalet för presskonferensen, är dock inte lika brydda om att samköra med någon annan. Kanske anar de, tydligen rättmätigt, att de kommer få sin tid med presidenten.

Cirka 20 minuter efter utlyst tid dyker presidenten upp vid gott humör. Hans högra hand börjar delegera frågor. Den första till Ålands Radio. Och kanske vet inte denne herreman att det finns fler än radion som är verksamma inom journalistiken på Åland. Efter det går nämligen inte turen till någon av de andra åländska medierna, utan direkt till de finskspråkiga. Och så fortsätter det. Alla finländska medier får en fråga och MTV3 passar på att ställa två.

Svenska Yle med två reportrar får in en fråga vardera – två av tre på svenska under hela presskonferensen. Detta trots att de åländska medierna viftar ivrigt mellan turerna.

När det är Iltalehtis tur frågar reportern ”Jag märkte under dagen att ni har en anordning i örat, är det månne en agentknapp eller en hörapparat?” På det svarade presidenten ”Nu lämnar vi mitt öra ifred”.

Ridå.

Det kan verka småaktigt att klaga över att man inte fick komma till tals på en presskonferens med ett pressat schema med landets president. Men det känns inte för mycket begärt att de lokala medierna får en fråga var på en presskonferens som är tillkallad på grund av vårt självstyrelsefirande. Inte heller vore det mycket begärt att den inresta presskåren, som alla behärskade svenska, skulle ställa sina frågor på det andra inhemska språket. Om inte av kutym, så av respekt.

Det är också anmärkningsvärt att presskonferensen var det enda tillfället som medierna, folkets ögon och öron under denna dag, erbjöds tillfälle att ställa frågor till någon av de inbjuda toppolitikerna, kungligheterna och dignitärerna som anlänt till ön för firandet. På plats fanns förutom president Niinistö och kungaparet bland annat även talmän från de nordiska grannländerna. Alla dessa slussades runt i bussar med minutschema med lite insyn för folket och medierepresentanter.

Det kunde på förhand ha styrts upp kortare presstillfällen under dagen med olika grupperingar, där lokala medier fått ställa frågor av intresse för den åländska publiken. Inte bara frågor av det politiska slaget – utan också hur de inbjudna gästerna upplevde Åland och vad de ville framföra för hälsningar till jubileumslandskapet.

Åland firar 100 bara en gång per hundra år. Antagligen kommer Åland inte heller någonsin igen vara så militärpolitiskt i hetluften som nu. Det känns väldigt troligt att de lokala medierna skulle ha haft viktiga frågor att ställa toppolitiker och kungligheter. Och antagligen en mer relevant fråga till presidenten än huruvida han nu börjat använda hörapparat.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp