DELA

Vad är rimlig väntan för att få akutvård?

Blir du sjuk så går du till läkare. Händer det en olycka så kommer det en ambulans. Det är den trygghet vi med skattepengar har byggt upp inom sjukvården.
Men var går gränsen, vad är rimligt att räkna med, vad är för litet?
Skärgårdskommunerna har uppvaktat landskapsregeringen. De är oroade över hur det skall gå nu när hälsovårdarberedskapen har dragits in nattetid. ÅHS har fått order att spara och det här är en av sparåtgärderna. Hur mycket naggas tryggheten i kanterna? Och hur har tryggheten hittills sett ut?
Den är ingalunda lika stor överallt.. Om det sker ett olycksfall på Emskär utanför Eckerö så kan det ta en stund innan man får hjälp.
Och hur är det med Husö och Kyrkogårdsö mellan Sottunga och Kökar. Bättre förbindelser än till Emskär, men täta är de inte nattetid. För att inte tala om Finnö, där Helge Kalman, som vi skrev om nyligen, var avskuren från omvärlden i ett par veckor i vintras.
Har man valt att bo på en enslig ö utan vägförbindelse så har man samtidigt tagit en risk. Tryggheten är av ett annat slag, än om man bor i centrum av Mariehamn.
Till och med om man bor i centrum av Mariehamn kan hjälpen finns långt borta – i Åbo eller Uppsala – om det händer något allvarligt.

Är lösningen att det finns en hälsovårdare på jobb i varje kommun dygnet runt? Så har det inte varit nu heller. Av skärgårdskommunerna är det Brändö och Kökar som har haft beredskap dygnet runt.
Och räcker det? I skärgården behöver man ta sig fram med färja också inom kommunerna. Hur kommer man till Enklinge, Jurmo, Lappo på natten om man råkar bo på annat håll?
Man kan inte räkna med samma grad av service oberoende av var på Åland man bor. Det sade trafikminister Veronica Thörnroos (C) efter partiledardebatten om kommunernas framtida struktur förra veckan.
Hon har fullständigt rätt. Den som bosätter sig i Geta räknar inte med att komma till vare sig köpcentrum, färjhamn eller biograf på fem minuter. Den som bor i Mariehamn har betydligt närmare till.
Så vad är man beredd att ge avkall på, om det är som Veronica Thörnroos säger, att man inte kan räkna med samma service överallt? Är det stora köpcenter och biograf? Medan den service samhället står för skall vara densamma oberoende av boningsort.
Egentligen, ja. Vi betalar alla skatt och servicen produceras med våra skattepengar.

Hur löser vi det?
Sätt en tidsgräns för hur snabbt hjälpen behöver finnas på plats när något händer. För det är ju tiden som är det viktiga, inte varifrån hjälpen kommer. Så bygger man upp organisationen utifrån det.
Den snabbaste hjälpen måste inte nödvändigtvis vara den som bor inom kommunen. Man kanske inte heller måste anlita helikopter alla gånger. Sjöbevakningen har en snabb båt i Mariehamn, en båt som är utrustad för sjuktransporter. Med den kommer man från Mariehamn till Kökar på en timme. Den kanske inte alltid är tillgänglig, risken finns. Men det kommer två till och de kan gå i alla väder, i stort sett.

Är problemet löst med det? Kanske inte, men det skulle i alla fall ge någon form av bas för diskussionen. Man skulle inte behöva ta till påståenden som att korna har det bättre än folk i skärgården. Men visst, om folk har det sämre än djuren så dra då in veterinärjouren. Det var faktiskt redan på gång och är antagligen inte slutdiskuterat ännu.
Om kostnaderna för ÅHS är för stora och det inte går att öka inkomsterna (avgifterna är redan nu mer än lovligt höga) så finns bara ett sätt; dra ner på kostnaderna. Och då ställs lätt grupper mot varann.
Det kanske inte alls är ÅHS som skall spara utan andra sektorer, så det blir pengar över för ÅHS. Men det är också möjligt att ÅHS kan omfördela sina pengar.
Hälsocentralen i Godby har diskuterats. Självfallet blir folk arga om man föreslår att den dras in, så är det alltid när servicen blir sämre. Men de som kan ta sig till Godby behöver inte lång tid för att komma vidare till Mariehamn. Där finns inga färjpass på vägen mellan Godby och Mariehamn, inga bekymmer med väderlek som kan stoppa en räddningshelikopter. För man har en landsväg, som är farbar i alla väder dygnet runt.
Och Mariehamn har en nybyggd, väl utrustad hälsocentral. Se till att den utnyttjas maximalt, den är byggd för våra pengar.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax