DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vad är kriströskeln för portalen kris.ax?

Varken Amorellas eller Graces olyckor nådde den åländska krisportalen kris.ax.
Man skulle tycka att två massiva fartyg med ålänningar, svenskar och finländare som grundstöter och sätter igång den åländska räddningsapparaten skulle nå över krisinformationströskeln.

Det var under stormen Alfrida som myndigheterna blev varse om behovet av bättre information till allmänheten. Ett led i det blev att utveckla webbsidan kris.ax.

”Kommunikationen är en av de viktigare delarna”, sade tf alarmmästare Johan Ehn i maj 2019 när hemsidan lanserades.

Men när Amorella gick på grund i slutet av september fanns ingen information att tillgå på hemsidan. Ombord på fartyget fanns vid olyckstillfället 281 personer, varav 207 passagerare. Många såväl yt- som flygande enheter alarmerades till platsen. ÅHS gick upp i beredskapsläge, Röda korset och frivilliga räddningstjänsten bistod myndigheterna med stöd när passagerarna evakuerades till Strandnäs skola.

Massmedieuppbådet var enormt och intresset stort. Innan man kunde konstatera att läget var lugnt oroade sig säkert mången ålänning. Med det stora och splittrade informationsflödet skulle det varit bra med en konkret sammanfattning på hemsidan kris.ax, som ju är till för stora kriser och olyckor.

Knappt två månader senare är olyckan framme igen. Denna gång Viking Grace som blåstes mot land av starka vindbyar med 331 resenärer och 98 besättningsmän ombord. Nyfikna ålänningar tog sig till strandpromenaden för att beskåda det jättelika fartyget ligga precis intill det lilla picknickbordet.

Men det stormade rejält och omständigheterna var rent sagt farliga för åskådarna som ville få en skymt av olyckan. Till slut spärrade polisen av området, men även här skulle det varit bra med en uppdatering för allmänheten på kris.ax med rekommendation om att allmänheten ska hålla sig borta så att myndigheterna kan göra sitt jobb.

Nu motsvarade ingendera av olyckorna den omfattande samhällsstörning som stormen Alfrida gav upphov till. Livet på ön fortsatte sig gilla gång trots att myndigheterna arbetade febrilt med det inträffade till havs.

Men vi är ett sjöfolk med familj, vänner och bekanta ombord Östersjöns alla fartyg. Vi är navet för myndigheter, både lokalt och nationellt som rycker ut för att hantera sjöolyckor. Vi bistår med det frivilliga räddningsmanskapet och lokalerna; Strandnäs skola och terminalen. Vi berörs till hög grad av allt som händer i våra vatten. Det borde krisinformationen ta hänsyn till.

Överlag verkar kris.ax fått en styvmoderlig och inkonsekvent behandling sedan den högtidliga starten.

Det senaste pressmeddelandet är från 15 juni där man konstaterar att undantagsförhållandena upphör dagen efter. Man hänvisar föredömligt till de instanser och hemsidor där man ska följa med informationsläget, men det är anmärkningsvärt att man inte gjort några uppdateringar under sommaren och hösten med tanke på det eskalerande coronaläget i världen och i Finland. Inte heller när den första samhällssmittan konstaterades den 27 mars gick kris.ax ut med information. Före 15 juni uppdaterades hemsidan den 21 mars med rubriken ”bekräftade fall”.

Men sen tar det stopp. Man kan inte se bakåt vilken information som kommit tidigare.

Kris.ax är en mycket bra idé. Det behövs en plattform dit man snabbt kan vända sig för att få en samlad helhetsbild av olyckor/kriser.

Nu har vi ju genomlevt ett ovanligt krisartat år och det kan väl debatteras hur ofta hemsidan borde ha uppdaterats under coronakrisen när landskapsregeringen faktiskt har en egen flik på sin hemsida enbart för covid-19. Men utanför coronaramarna borde två större sjöfartsolyckor med tillhörande räddningsoperation och evakuering passera tröskeln för krisinformation.

Under Alfrida, corona och de två fartygsolyckorna har medierna med bravur axlat ansvaret som samhällsinformatör. Det ligger förstås i både vårt eget och läsarnas intresse att vi är snabba på bollen, men även vårt arbete skulle underlättas av snabb, saklig och lättillgänglig information.

Under lördagen var det exempelvis svårt att få en myndighetsbekräftelse på olyckan, trots att ålänningarna redan börjat flockas till den stormiga platsen och spekulationer härjade vilt på sociala medier. En väl uppdaterad krishemsida är i både myndigheter, medias och allmänhetens intresse.

Hellre en uppdatering mer än en mindre. Information finns det aldrig tillräckligt av och speciellt inte i koordinerad form från myndigheterna.

Låt kris.ax bli det kommunikationsnav man visionerade från början.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp