DELA

Vacker gest när prinsessan gav riksbögen ett pris

En kronprinsessa, en bögdrottning, en gala. Storslaget och vackert, men knappast kontroversiellt längre.
På måndag kväll avhölls en av många galor i Sverige, den årligen återkommande Gaygalan.
Som pristagare i klassen Årets homo utsågs Jonas Gardell, vars bok och tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar gjort succé.
Prisutdelaren var en sensationell överraskningsgäst, kronprinsessan Victoria.

Det svenska kungahuset har aldrig tidigare markerat någon ståndpunkt i denna fråga. Tvärtom har man varit mycket restriktiv med att markera åsikter i frågor som kan uppfattas som kontroversiella eller politiska. Den svenska monarkins uppdrag är strikt representativa och symboliska, och de gånger man gjort avsteg har de antingen varit noga kalkylerade eller rena misstag.

Man får anta att kronprinsessan Victorias framträdande vid Gaygalan hör till de förstnämnda. För de samlade och berörda, för homosexuella i Sverige och i världen är det naturligtvis en viktig markering, som känns både hjärtevärmande och storslagen.
Men det är också ett slags bevis för att homosexualitet inte längre är en särskilt kontroversiell och svår fråga i Sverige. Vore den det hade aldrig en kunglighet, hur mycket hon än sympatiserar och förstår, delat ut pris till årets homo med orden:
”Vi ska torka varandras tårar med öppna hjärtan.”

En kronprinsessa står inte på barrikaderna. Hon befäster en förändring som skett och ger den sin välsignelse. I kraft av sin person och mot bakgrund av hbt-rörelsens långa kamp för mänskliga rättigheter, för respekt och erkännande, har kronprinsessans framträdande stor betydelse.
Den kommer också i en tid när monarkin behöver stöd av det moderna Sverige, inte tvärtom.

I det moderna Sverige är det, i kanske högre utsträckning än någon annanstans i världen, odramatiskt med sexuell läggning. Till och extremhögern har omfamnat Pride-tåget, som ett sätt att från sidan komma åt folks fördomar om de fördomsfulla muslimerna.
Den roll som outsider som tidigare tillkom de sexuella minoriteterna är på väg att försvinna, och vilket bättre sätt då än att omsluta denna förändring i sin kungliga famn och därmed visa att de homosexuella är en del av samhället som andra.

Den viktigaste effekten av kronprinsessans framträdande är utåt. I en tid när många länder i Östeuropa, i de forna Sovjet-republikerna, i Ryssland och i många muslimska länder drar åt snaran kring halsen på sexuella minoriteter är det både modigt och viktigt att säga, att i Sverige får bögen pris av den blivande drottningen. Och en kram på köpet.
På detta område kan faktiskt vi i Norden sträcka på oss. Vi är på väg att acceptera att vem människor älskar inte är någon annans sak än deras egen, och att det dessutom inte påverkar varken deras förmågor eller allmänna vandel på något sätt.

Kan kronprinsessan Victorias kungliga närvaro stärka den utvecklingen, så hurra för det. Det är en fin och glittrande byggsten, ingalunda den viktigaste, i vad som kan bli ett snällare och godare samhälle.
Den verkliga striden är vunnen när Gaygalan är så okontroversiell att den saknar marknadsföringsvärde för en blivande drottning.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax