DELA

Utmanande uppdrag väntar superchefen

En av Ålands största utmaningar på länge väntar den som blir ny chef för sammanslagna Ålands gymnasium.
Ett hästjobb väntar den av de tio sökande som blir ny förvaltningschef för Ålands gymnasium. Inte bara är det en helt ny organisation som ska byggas upp och fås att fungera. Detta jobb ska dessutom inledas under ett valår och över ett val som mycket väl kan sluta i en annan politisk majoritet än den nuvarande.
Skolfrågor är som bekant dynamit i händerna på politiker, och det är inte osannolikt att gymnasiereformen och dess utformning blir en av de frågor som kommer att debatteras flitigt i valkampanjen, det oaktat att både lagen och förordningen borde ligga klara i vår.

Den planerartjänst som tillkom i budgeten för 2011 har inte tillsatts med en person, utan med flera, som har uppdrag att utreda och planera olika delar av reformen. Det motiverar man med de vitt skilda kunskaper som behövs för att i hastig ordning få allt klart för en start till hösten för Ålands gymnasieskola.
Gymnasiereformen är nödvändig, den är viktig och den är länge efterlängtad och diskuterad. Trots det kvarstår ännu stora frågor, den svåraste naturligtvis avtalsförhandlingarna om hur ett gemensamt lönesystem för samtliga anställda inom Ålands gymnasieskola ska se ut.

Där får man (och är man förmodligen) vara beredd på betydliga högre kostnader för löner än i dag. Det är inte sannolikt att de lärare som uppnått en viss lönenivå och vissa privilegier är beredda att avstå ifrån dem, vilket i stället betyder att de som har löner på en lägre nivå kommer att få mera.
På längre sikt finns stora fördelar med en gemensam gymnasieskola, det är rentav en nödvändig förändring, men i ett första skede kommer det att kosta mer, inte bara för övergång och planering, utan i rena driftskostnader.

Man får önska styrelseordförande Jesper Eliasson och övriga i styrelsen för Ålands gymnasium lycka till i rekryteringsprocessen, för det är en administrativ och pedagogisk toppkraft man behöver för att ro iland detta uppdrag.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax