DELA

Utgången av valet vet vi, men hur slutar mjölkkriget?

Minns någon förra statsministerns bojkott av svensk mjölk?

Det var då mjölkkriget i Finland inleddes, det som nu har spritt sig också till Åland.
Det var för fem år sen som en del av S-gruppens stormarknader i riket meddelade att de tar bort Valios mjölk från sina butiker och säljer endast Arlas basmjölk. Svensk-danska Arla hade köpt upp Ingmans mejeri och med det Ingmans mjölkleverantörer, men man importerade också billig mjölk från Sverige.

Dåvarande statsministern Matti Vanhanen (C) meddelade att han framöver inte handlar i de butikerna och Valios basmjölk kom tillbaka på butikshyllorna. Men kriget hade bara börjat.

Följande steg var att Valio kraftigt sänkte priset på mjölk till butikerna. Man sålde till underpris med tanken att få stopp på Arlas import av mjölk. Men Konkurrensverket och Marknadsdomstolen läste in mer än så i prisdumpningen. Man ansåg att Valio försökte få bort Arla från marknaden för att efter det kunna höja mjölkpriset till nivån innan Arla kom in.

Så får ett företag med en dominerande ställning på marknaden inte göra – man får inte utnyttja sin storlek och styrka för att bli av med sina konkurrenter. Arla anmälde Valio till Konkurrensverket, som krävde att Valio höjde priset. Dessutom måste bolaget betala en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för att man missbrukat sin dominerande ställning.

Man får alltså som stor och stark inte sälja till underpris. Får man betala överpris?

När Arla i somras tog sig in på den åländska marknaden genom att locka en fjärdedel av mjölkgårdarna att sälja sin mjölk till Arla, så var det genom att bjuda ett bra pris. Man betalar 38 cent per liter. ÅCA betalar 33 cent, fram till augusti var priset 35 cent. Till detta kommer långa och dyra transporter. Får man tro ÅCAs ledning så kostar transporten av mjölken från Åland cirka 10 cent per liter.

Transporterna är inte gratis på rikssidan heller, avstånden från mjölkgårdarna till mejeriet kan vara långa, men till saken hör att Arla tidigare har tackat nej till att köpa mjölk från ÅCA med motiveringen att transporterna blir för dyra. Det säger ÅCA. Arla säger inte så mycket.

Vad skall man tro om detta? Arla har behov av mjölk – man har avtal med både S-gruppen och Kesko om att leverera deras egna märken Rainbow och Pirkka – samtidigt som Valio har för mycket. Men Valios leverantörer är ovilliga att byta mejeri. 80 procent av den mjölk som produceras i landet går till Valio (2014).

Är med andra ord den mjölk som köps upp på Åland så viktig för Arlas verksamhet att man måste betala ett överpris för att hålla igång? ÅCA har anmält Arla till Konkurrensverket. Kommer Konkurrensverket att resonera på samma sätt som när Arla anmälde Valio; att man inte får utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för att bli av med en konkurrent? Och vilken är marknaden? Ser man till hela landet, där ÅCA är mycket litet. Eller ser man till Åland, där ÅCA onekligen är den dominerande parten?

Konkurrensverket tog över två år på sig att komma till ett beslut i konflikten Valio – Arla. Inget säger att det går snabbare den här gången. Utgången är oviss, mer oviss än i lagtingsvalet om några veckor.

Vi kan alltid vara säkra på att det väljs in 30 ledamöter i lagtinget. Men kan inte veta hur många mejerier vi har på Åland framöver.