DELA

Usel förvaltning, dålig rättssäkerhet på Åland

Tre månader, högst, ska man behöva vänta på svar från en myndighet. 19 år har det tagit för landskapsläkaren att komma till skott med att avskriva ärenden som blivit inaktuella.
Nej, men vad är det här?
Över 40 ärenden som tillställts landskapsläkare Birger Sandell har avförts som inaktuella, eller bara antecknats till kännedom. Vissa ärenden har blivit liggande i 19 år utan svar. Och i flera fall kan landskapsläkaren inte ens hitta pappren i sitt rum, men hävdar att de finns där någonstans.
Som förklaring till detta anger han den stora arbetsbördan samt det faktum att han är ensam på sin post.

Som en av landskapets högst avlönade tjänstemän har Birger Sandell ett stort ansvar. Man antar att han utför mycket viktiga arbetsuppgifter, och att de människor som vänder sig till honom i tjänsten behandlas tillbörligt och med respekt.
Den enda slutsats man kan dra av det faktum att dessa dryga 40 ärenden blivit liggande så länge är att man ansett dem mindre viktiga än annat. Ett ärende som blir obehandlat i åratal måste rimligen betraktas som helt oviktigt.

Därför är det så förbryllande att läsa igenom listan. Där finns hemligstämplade patientärenden. Där finns ärende från Rättsskyddscentralen för hälsovården. Där finns en incidentrapport från De Gamlas hem från 2008. Där finns ansökningar, skrivelser och åtgärdsförslag.
Viktiga saker. Frågor som folk velat ha svar på. Människors drömmar.
Det är inte oviktiga saker. Det är inte frågor som saknar betydelse.

Det uppstår naturligtvis en rad frågor ur detta.
Varför har landskapsläkaren så dålig koll på sina papper att han inte ens kan hitta dem när frågor ska avföras.
Varför är uppföljningen så dålig att ärenden blir liggande i 19 år?
Har ingen märkt det tidigare?
Om Sandells överordnade haft kännedom om problemen, varför har man inte gjort något åt det?
Vilka blir följderna för en tjänsteman som missköter sitt jobb på detta sätt?

Det är naturligtvis katastrofalt dålig förvaltning att människor som vänder sig till en myndighet inte får svar, även om det svaret bara skulle vara: Tack, men nej tack.
Vilka konsekvenserna blivit av underlåtenheten att behandla dessa ärenden vet vi inte. I besluten att avföra dessa ärenden konstateras lakoniskt att det är ”ej aktuellt”.
Om situationen sett ut så här sedan 1990, och läget inte på något väsentligt sätt förändrats, så kan man anta att detta bara är toppen av isberget. De ärenden som i dag ligger på landskapsläkare Sandells bord, hur länge blir de där? Någonstans i rummet alltså.
Får vi om tio år en lista där patientärenden som registrerats 2009 avförs som ej aktuella?

Nej, är svaret. Kort och gott.
Så här får det inte vara. Om Birger Sandell inte själv förmår reda upp sina ärenden måste han få hjälp. Om arbetsbelastningen är sådan att det inte på ett rimligt sätt går att sköta jobbet måste man göra om.
Det finns ansvariga personer. Avdelningschef Carina Strand. Förvaltningschef Arne Selander. Ansvariga ministern Katrin Sjögren.
Ett ärende ska enligt lag behandlas inom tre månader. Om det tar längre än så ska en förklaring ges. Ingen förklaring i världen täcker 19 år av obeslutsamhet.
Rättsskyddet inom hälso- och sjukvården måste vara värt mer än en axelryckning.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax