DELA
Foto: Jonas Edsvik

Uppfriskande beslutsamhet från ministern

Minister Christian Wikström (Ob) skräder inte orden när han försvarar sin rockad i tvärgående linjens turlista. Han har gjort sin research och presenterar flera välavvägda argument, som däremot skaver bland skärgårdsföretag och det egna lantrådet. Det är på tiden att någon börjar våga ta obekväma, men tydliga, beslut i regeringen.

Rättvisa, klimatet och landskapets ekonomi. Det känns som rimliga teser att styra politiska beslut efter. Det är dessa som infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) använder som slagord i sitt försvar kring förslagen av indragna turer i skärgården.

Wikströms förslag är att dra in trafiken för tvärgående linjen tisdagar och onsdagar under vintern, turer som är anpassade efter fiskenäringen på Föglö. Kritikerna, däribland lantrådet, säger att det är en känslig fråga som borde haft bredare förankring.

”Grundprinciperna ska diskuteras i landskapet först”, sade Veronica Thörnroos (C) i en intervju för två veckor sedan.

Men världen brinner, inflationen rusar och landskapets pengakassor sinar. Hur mycket mer diskussioner ska vi behöva ha om allting innan beslut kan tas?

Den nuvarande landskapsregeringen har haft en avvaktande, vag hållning i många stora frågor under denna mandatperiod. Till deras försvar har man haft en pandemi att tackla och politiska visioner har fått ta baksätet, men nu är det dags att visa vad man vill, både i små och stora frågor. Det är därför uppfriskande med en minister som inte skräder orden och som är redo att ställa sig bakom ett beslut, hur obekvämt och känsligt det än är. Och något befängt beslutsfattande är det ju verkligen inte.

Det är högst problematiskt att landskapsregeringen genom nuvarande turlistor indirekt subventionerar fiskodingsnäringen (som i sig också är miljömässigt problematiskt). Det offentliga konkurrerar då med de privata transportmöjligheterna och detta på skattebetalarnas bekostnad. Rent krasst kan man också konstatera att fiskodlarna faktiskt inte betalar vad det verkligen kostar att bedriva sin verksamhet.

Wikström lyfter även fram att det finns stödregler där landskapet kan ha gått över gränsen, något som kan ha juridiska konsekvenser.

Sen har vi också klimataspekten: Odin som går på tvärgående är landskapets näst största fartyg. Landskapets klimatnota för skärgårdstrafiken är idag väldigt hög och kostar inte bara ålänningarna utan hela planeten. Om vi inte vill se fler rekordtorra somrar med ostabilt väder är det dags att börja ta svåra beslut.

Men att ta de besluten är inte bekvämt – eller särskilt populärt. Wikström skräder inte orden när han påpekar hur otacksamt det är att vara minister. Men han ser det som ett moraliskt uppdrag.

”Jag ser det som att när jag har det här jobbet måste jag försöka göra det som är bra för Åland, och jag tror att det här är bra för Åland att göra (…) Vi måste börja fatta några faktiska beslut om vi ska kunna ha det välstånd vi har i dag. Jag i alla fall är här för att försöka lösa de samhällsproblem vi har och då måste man ibland fatta obekväma beslut som människor blir arga på”, säger han i måndagens tidning.

Om vi ska tackla de stora utmaningarna framför oss måste vi börja med många små, till en början obekväma, beslut. Vi måste välja vad vi ska satsa på, vad som är på riktigt viktigt.

Förslaget om skärgårdstrafikens nya turlistor för 2023, där de omdebattade indragningarna på tvärgående ingår, är nu ute på remiss. Sista ordet i frågan är långt ifrån sagt, men hittills har det varit en betydligt nyktrare, principfast och tydligare hållning från ansvarig minister än i mycket annat som diskuterats av regeringen de senaste åren. Det är något som övriga beslutsfattare kunde dra lärdom av. Det återstår nu att se om principer om rättvisa, klimat och landskapsekonomi håller eller om känsliga frågor återigen bordläggs eller förpassas till en diffus arbetsgrupp.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp