DELA
Foto: Stefan Öhberg

Underhållande men oseriöst

Det borgerliga frieriet var dödfött från början.
Vilken fart det blev på torsdagseftermiddagen när Centern, Obunden samling och Ålands framtid kallade till presskonferens med en timmes varsel. Nästan så man föranleddes att tro att dagens misstroendeyrkande kanske skulle leda någonvart.

Men nej. I stället kommer partierna med ett utspel om att man friat till Moderat samling med en borgerligt regeringsalternativ. Det var friskt vågat, men inget vunnet. Det intressantaste var att Centern tydligen var beredda att återigen ge bort lantrådsposten

Förslaget är oseriöst eftersom Moderat samling endast blivit erbjuden lantrådsposten, ett antal ministerposter och talsmansposten i två olika konstellationer. Någon gemensam politisk agenda har man inte pratat om.

I Moderaterna är man väl medvetna om att en plats i landskapsregeringen och några ministerposter inte spelar någon roll om man inte kan enas i politiska sakfrågor med de övriga partierna.

Hade Centern och Obundna på allvar velat locka med Moderaterna hade de behövt vara mer övertygande i sin politiska agenda.

Faktum kvarstår att Moderaterna och Centern har diametralt olika åsikter om den här mandatperiodens största fråga: kommunsammanslagningen.

Bland samtliga partier i landskapsregeringen finns en stark vilja att förändra och modernisera den nuvarande kommunstrukturen. Det är också en av de främsta anledningarna till att det blev just den här regeringsblocket. Motståndet mot den är också en av de få saker som förenar friarna.

I den ekonomiska politiken har Moderaterna och Centern också skilda åsikter om hur man ska spara. Det har blivit tydligt under veckans budgetdebatt. Centern vill privatisera vägunderhållet medan Moderaterna anser att man måste kunna spara på de flesta områden, inklusive vården. Flera av Centerns budgetmotioner har också gått ut på att spendera och inte på att spara. Det attraherar knappast moderater.

Man kan också fråga sig hur eniga Centern, Obunden samling och Ålands framtid är i sin ekonomiska politik. Både Obundna och Ålands framtid har ansett att man ska skära ner rejält inom landskapsförvaltningen. Några sådana röster har inte hörts från Centern. För Moderaterna handlar frågan också om politisk trovärdighet. Partiet verkar fortfarande tillräckligt nöjda med sin regeringsmedverkan för att inte börja snegla åt andra håll. I bakgrunden finns också den gamla konflikten mellan Obunden samling och Moderaterna som uppstod när Obunden samlings lagtingsgrupps gick över till Moderaterna under den förra mandatperioden. Den konflikten talar inte för att Moderaterna och Obunden samling ska regera tillsammans.

Centerns kappvänding i frågan om kommunernas socialtjänst och avbytarfrågan under den förra mandatperioden lever också kvar i det moderata minnet.