DELA
Foto: Montage

Tydlig skiljelinje mellan regering och opposition

För första gången i Åland gallup har Veronica Thörnroos det största förtroendet av samtliga partiledare.

Gallupen visar också deltagarnas skiljelinje mellan den förda politiken och de som har motsatt sig åtminstone delar av den.
Detta i den största gallupen någonsin, med 1 200 deltagare, vilket verkligen vittnar om att valet närmar sig.

En tydlig trend som skiljer den här gallupen mot de tidigare och som skiljer den från totalsammanställningen av alla unika deltagare som någon gång har deltagit är att andelen osäkra väljare nästintill har försvunnit. Från att förra månaden ha varit nästan 15 procent är de osäkra väljarna nu nere på drygt tre procent.

Den finns troligtvis flera förklaringar till detta. En är förstås att gallupen inte ställer frågor som rör något annat än politik. I den självrekryterande modell som Åland gallup använder sig av påverkar frågorna vem som väljer att delta i gallupen. Eftersom den här månadens gallup inte ställer några andra frågor än de politiska har gallupen troligtvis lockat de som vill svara på politiska frågor varför andelen osäkra har minskat så dramatiskt.

En annan, minst lika trolig, förklaring är att valet nu är fem dagar bort och det börjar bli dags att bestämma sig. En tredje är att de politiska lägren har samlat sina trupper för att ge sitt parti en så bra chans som möjligt inför den sista gallupen innan valet. För det finns en tendens bland väljare att favorisera partier i medvind.

Man ska därför läsa gallupen med en viss försiktighet, som vanligt.

I dag presenterar Nya Åland partiledarnas stöd i gallupen, i morgon partiernas stöd.

Vad gäller partiledarstödet tar Centerns Veronica Thörnroos första plats med 22,4 procent av deltagarna. Tvåa är Katrin Sjögren med 19,5 procent och trea Camilla Gunell på 15 procent. Efter det är det jämnt mellan Moderat Samling Ålands Annette Holmberg-Jansson (13 procent) och Obunden samlings Bert Häggblom (12,3 procent). Annette Bergbo och Alfons Röblom (HI) får 7,7 procent, Pia Eriksson (Åf) får 5,6 och Stephan Toivonen (Åld) får 4,5 procent.

Åland gallup har tidigare ställt frågan om partiledarförtroende tre gånger tidigare. I samtliga mätningar förutom den nuvarande har Katrin Sjögren haft störst förtroende. Det är med andra ord ett trendbrott som borde göra Centern glada, att Thörnroos nu toppar mätningarna. En annan spaning är att de fyra främsta platserna nu innehas av kvinnor, för första gången eftersom Bert Häggblom inte har någon av de fyra främsta platserna.

Kvinnorna har stort förtroende för Katrin Sjögren, hon tar hem både kategorin högst förtroende och näst högst förtroende bland kvinnorna (50,6 procent av samtliga deltagare). Bland männen är Veronica Thörnroos mest populär och Bert Häggblom är männens första andraval.

Där Häggblom däremot har stort förtroende (näst högst) är utanför den egna väljarkretsen, nämligen på frågan om vem gallupdeltagarna har näst högst förtroende för. Samma sak gäller för Katrin Sjögren.

De som har valt Häggblom som sin nummer två stöder Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen och Pia Eriksson i första hand. Bert Häggblom är centerväljarnas givna andraval.

Bland de som har valt Sjögren som sin nummer två finns det starkaste stödet hos Camilla Gunell, Annette Holmberg-Jansson och Alfons Röblom/Annette Bergbo vilket stärker bilden av två politiska läger bland gallupdeltagarna. Bland de som valt Katrin Sjögren som sitt förstaval kommer Camilla Gunell på andra plats.

Det tyder på att den politik som nuvarande landskapsregering har fört och den kritik av regeringen som den nuvarande oppositionen har samlats kring fortfarande har sina tydliga skiljelinjer bland de som har valt att delta i gallupen.