DELA

Turistsäsongen är räddad men visioner om framtiden behövs

Representanter för turistnäringen antyder att årets sommar slår alla rekord.
Åland är uppenbarligen attraktivt, men var är visionerna om framtiden?
Orsakerna till att Åland är så populärt är många. Delvis är örikets popularitet ett resultat av målmedvetet arbete, delvis beror den på ren och skär bondtur.
Exempel på enskilda händelser som just i år satt Åland på kartan är den lyckade, sympatiska och mycket synliga reklamkampanjen på bland annat spårvagnarna i Helsingfors, att Paf Open etablerat sig som ett nytt återkommande storevenemang och att Rockoff i år har en riktig superbokning – svenska rockgruppen Kent.
Mer tursamt är förstås att öar verkar vara trendiga resmål just nu och att Åland uppmärksammas i medier utanför Norden. Vill man på hemmaplan ta åt sig en del av äran kan man kanske ändå säga att uppmärksamheten är ett kvitto på lyckade satsningar och varumärkesbyggande som gjorts tidigare år.
Lyckliga stjärnor (eller eventuellt luriga grekiska finansministrar) ligger bakom att kronan förstärkts gentemot euron, vilket gör Åland billigare och mer attraktivt för svenskar. Den ekonomiska krisen överlag gör att folk i våra närregioner drar sig för att köpa för dyra flygresor.

Varför är då turismen så viktig? Varför bryr vi oss så mycket om en näring som i slutändan ändå bara genererar ett par procent av örikets BNP? Tja, man kan lika gärna fråga sig varför pappersmassaindustrin i Finland är så omhuldad av politiker och så omskriven av media.
Svaret är helt enkelt att turismen i likhet med pappersindustrin är en del av exporten. Det låter kanske lite motsägelsefullt, men likheten ligger i att turismen också hämtar in pengar utifrån. På samma sätt som exporten överlag gynnas av en svag valuta gör turismen det. Och att få in pengar utifrån är naturligtvis viktigt – en stor del av BNP genereras ju egentligen av att samma pengar snurrar runt inom en ekonomi.

Att årets sommar av allt att döma blir en succé gör naturligtvis inte att de orosmoln som skymtar vid horisonten försvinner. Turistsäsongen är fortfarande alltför kort och allt för intensiv för att Åland fullt ut skall kunna tillfredsställa den efterfrågan som uppstår under några få veckor. Nya evenemang tenderar ofta att konkurrera om samma turister som alla andra under högsommaren. Problemet är svårlöst: det är då de flesta tar ut sin semester. Ändå är behovet av säsongsförlängare lika stort som tidigare.
Också behovet av visioner kvarstår. Vad för sorts turism kommer att efterfrågas i framtiden och vad för sorts turism kan och vill vi på Åland erbjuda? Kunde till exempel en seriös satsning på ekologisk turism vara något? Globalt sett växer den ekologiska turismen tre gånger snabbare än näringen i övrigt och allt fler människor dras med ont flygsamvete. En ny trend bland urbana barnfamiljer är att tågluffa ner till Medelhavet och tillbaka.
Inget ont med fartfyllda evenemang, men de köpstarka och grönt tänkande familjer som växer fram i de nordiska storstäderna borde vara en naturlig målgrupp för turistnäringen. Röda klippor, gröna ängar och blått hav är fortfarande helt essentiellt för Turiståland.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax