DELA
Foto: Jonas Edsvik

Turismen behöver fler investeringar med miljötänk

Åland ska satsa på sin viktigaste exportnäring turismen.

Hållbara och miljövänliga alternativ efterfrågas allt mer av resenärer idag.
Turismens samhällspåverkan på Åland berör många olika områden. Det är motiverat att göra allt från små investeringar som nya sommarcaféer och restauranger till stora investeringar i infrastruktur.

Enligt Åsub är turismen Ålands viktigaste exportnäring. Därför är det viktigt att Åland hänger med i vad som efterfrågas och krävs för att turismen ska kunna fortsätta vara en viktig näring för landskapet. Investering och renovering av Västerhamn i Mariehamn är både nödvändigt och välkommet.

Planeringen av ombyggnaden av kaj 3 i Västerhamn startar i augusti. Kaj 4 är redan klar och de nyrenoverade kajerna ska vara anpassade för stora fartyg. Hamnarna i Mariehamn, Åbo och Stockholm samt Viking Line projektet NextGen Link har beviljats 12,7 miljoner euro i EU-stöd för att kunna investera i miljöförbättrande åtgärder i hamnarna och ombord på Viking Lines nya fartyg.

Toppmoderna fartyg och toppmoderna hamnar är nödvändigt för att turismen ska fortsätta vara den viktigaste exportnäringen för Åland. Nya hamnar som kan ta emot nya stora fartyg ger förhoppningsvis mera turister.

Enligt en rapport som Visit Åland tagit fram 2016 efterfrågar dagens resenärer hållbarhetstänk och miljötänk allt mera. Speciellt företagsgrupper kräver ofta att anläggningar redovisar sitt hållbarhetsarbete men det blir också vanligare för privatresenärer att man väljer produkter och tjänster som har en tydlig miljöprofil eller miljöcertifiering.

Därför är hållbarhets- och miljötänk en av de absoluta viktigaste delarna i planeringen och utförandet av renoveringen av Västerhamn. Stödet är välkomnat både ur en näringssynvinkel men också eftersom det innehåller miljöförbättrande åtgärder.

Turismens betydelse för den åländska ekonomin är stor. Enligt rapporten skulle en uppgång i turistiska investeringar både till sjöss och på land direkt inverka på sysselsättningen i den privata sektorn och på värdet av den åländska exporten. Därför är det viktigt att Åland fortsätter att satsa på sin viktigaste exportnäring.

På den populära turistorten Mallorca protesterar lokalbefolkningen mot att turismen och turisterna tar över ön. Lägenheter hyrs ut dyrt åt turister så att lokalbefolkningen inte själva har råd att bo kvar och den känsliga naturen på ön håller på att kollapsa.

I Norden är det en trend att marknadsföra och visa upp naturen för turister. Men naturen får inte störas av investeringar som görs till följd av satsningar inom turismen. Miljötänket är viktigare än aldrig förr och inte bara när det görs stora investeringar som hamnar.

Det åländska turistiska utbudet står mitt i ett generationsskifte vilket man särskilt märker inom stuguthyrningen. Här efterfrågas nyinvesteringar och bättre boende av de som reser i dag. Att få internetuppkoppling till stugbyar och campingar är en förutsättning för att dagens turister ska vilja bo där.

Åland måste fortsätta satsa på investeringar inom turismen men fortsätta vara miljömedvetna. Hamninvesteringar och nya stugbyar är lika viktiga och allt påverkar varandra. Men det får inte gå som på Mallorca där turismen breder ut sig så att det skadar naturen.

Det ska gå att satsa på turismen utan att det påverkar ön negativt.