DELA

Tunnelseende i kortruttsfrågan

Vi fick inga svar huruvida landskapsregeringen kommer att lyssna på lagtingets uppmaning att avbryta upphandlingen av trafiken mellan Föglö och Lumparland.

I nuläget finns dessutom många frågetecken kring tunnelalternativet, trots att det får stort stöd i opinionen.
Avtalet mellan landskapsregeringen och leverantören av trafiken har alltid hängt på huruvida markplanen godkänns i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu är den främsta frågan tidsramen. Kommer HFD att fälla ett avgörande innan den sista oktober? Oavsett om HFD anmärker på vägplanen eller meddelar att rätten inte hinner behandla frågan innan deadline kan avtalet sägas upp. Om HFD inte har några anmärkningar ser kortrutten ut att fortsätta.

Med andra ord: på Föglöfronten intet nytt, trots fredagens dramatiska omröstning.

Det velande som lagtinget nu uppvisar i ett av Ålands största infrastrukturprojekt skadar det offentliga Ålands rennomé som byggherre. Med det sagt är det inget ställningstagande i huruvida kortrutten är rätt satsning för Åland eller inte. Det som dock står klart är att kortrutten samlade en politisk majoritet för ett år sedan. Kritik mot projektet fanns, men inte i den utsträckning som lagtingets majoritet och den folkliga opinionen visar nu.

Det finns flera orsaker till att frågan har blivit het. Från oppositionens sida är det ett tacksamt slagträ eftersom prislappen blev en annan än den som aviserades från första början. Inte för att projektet blev dyrare, utan för att man hade satt en prislapp på projektet innan man visste hur dyrt det skulle bli. Det är en avsevärd skillnad på 47 miljoner för färja och drift, en siffra som landskapsregeringen hade nämnt, mot de 66 miljoner som avtalet sist och slutligen gick i land på.

På den punkten var lantrådet självkritisk till under gårdagens presskonferens, med rätta.

Det handlar dock inte om någon inbesparing på 66 miljoner eftersom trafiken ändå ska skötas mellan Lumparland och Föglö – någon som enligt landskapet kostar 58 miljoner för motsvarande tidsperiod. Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) menar att de två anbuden från två i norden välrespekterade anbudsgivare kom in på en skillnad på några tusenlappar per månad. Det, tycker han, visar att anbuden är konkurrenskraftiga. Men det biter inte i nuläget, på varken opposition eller opinion.

En annan orsak är tidpunkten. För trots att kortrutten klubbades för ett år sedan blev upphandlingen klar i valupptakten, vilket nu vinklas som att nuvarande landskapsregering ska driva igenom frågan till varje pris.

Dessa två frågor har kortruttsmotståndarna lyckats vända till sin fördel.

Men den fråga som har påverkat opinionen mest är att alternativet med en tunnel till Föglö har ökat i popularitet. Önskan att utreda en tunnel fällde avgörandet i lagtinget i fredags i och med att den liberala lagtingsledamoten John Holmberg valde att spräcka regeringsblocket och rösta för Centerns kläm.

I den rekordstora Åland gallup med över 1 000 deltagare vars första del publiceras i dagens tidning är tunnelalternativet är det mest populära. 31 procent vill utreda och ta in anbud på ”endast tunnel” till Föglö. Det är bara 12 procent av respondenterna som stöder kortruttsalternativet.

Vad politiker menar när de säger att tunneln borde utredas är dock mycket oklart. Tunnelalternativet har utretts tidigare. Det har i utredningar bland annat konstaterats att vinsterna för Föglö blir små och att tunneln inte blir billigare än skärgårdstrafiken.

Det underlag som finns nu är Otto Hojars och Hans Mikael Holmströms uträkningar. Det kan hända att de har hittat en nyckel för att skapa ett billigt tunnelalternativ med privata finansiärer som genomför projektet vilket minskar den ekonomiska risken för landskapet.

Men vi vet inte. Enligt landskapets tjänstemän är det svårt att bedöma om tunnelkalkylerna är rimliga eftersom FS Links inte redovisat investeringskostnader, driftskostnader och underhållskostnader på samma sätt som regeringen gjort för kortruttsalternativen.

Det är också värt att komma ihåg att löften om att gå till val på att utreda tunnelalternativet är inte det samma som att gå till val på att bygga en tunnel.

Däremot blir konsekvenserna att satsningar på skärgården uteblir tills en bred politisk majoritet har hittat ett alternativ som får tillräckligt stöd.