DELA
Foto: Jonas EdsvikTUFFA TIDER Vem det än blir som representerar Åland i Helsingfors, så blir det en tuff mandatperiod. Hårda besparingar väntar.

Tunga sparbeting väntar nästa riksdag

Bistra tider och nya lösningar. Det var prognosen när kandidaterna i riksdagsvalet träffades i valdebatt i Åland24.
I den riksdagsvalsdebatt som visades i Åland24 på torsdagen, och som nu kan ses på www.nyan.ax, var samtliga kandidater till riksdagsvalet överens om en sak. Tuffa och bistra tider stundar. Det kommer att behövas antingen frysningar eller rentav lönesänkningar inom offentlig sektor, och därtill måste man se över kostnaderna för välfärden som helhet i Finland.

Denna svartsyn på landets ekonomi gick över hela partilinjen, och delas av partierna på rikssidan. Det man är oense om är graden av åtstramningar och exakt var de ska göras.

På torsdagen offentliggjorde statsminister Alexander Stubb och Samlingspartiet sin nedskärningslista för de kommande fyra åren. Sex miljarder vill partiet spara, fyra miljarder från staten och två miljarder från kommunerna.

På sparlistan finns frysta eller nedskurna indexhöjningar för en miljard, statsförvaltning för 600 miljoner, utvecklingsbistånd med 300 miljoner och företagsstöd för 250 miljoner. Också den subjektiva rätten till dagvård, besparingar inom utbildningen och vård skulle ge 300 miljoner.

Tar man detta som en utgångspunkt där Samlingspartiet av tradition är de som vill spara mest på de offentliga kostnaderna, är det mycket hårda tider som väntar. Lägg därtill att det finländska Konjunkturinstitutet i onsdags skrev ner prognoserna för den ryska ekonomin ytterligare, och vi har ett läge som inte bäddar för yviga vallöften.

De åländska kandidaterna Cecilia Jansson (MSÅ), Sara Kemetter (S), Mats Löfström (C), Elisabeth Nauclér, Mats Perämaa (Lib) och Julia Birney (Lib), (Kenth Eriksson (Lib) deltog inte i debatten på grund av sjukdom) var överens om att inflyttning till Finland både i form av kvotflyktingar och arbetskraftsinvandring är en av lösningarna, inte ett av problemen.

När man diskuterar framtidens ekonomi är nya medborgare, var de än kommer ifrån, inte en belastning utan en tillgång, som nya skattebetalare, nya arbetstagare och nya entreprenörer.

Det är något att vara stolt över på Åland, att samtliga partier står eniga i insikten att ett öppet och välkomnande samhälle är både moraliskt rätt och ekonomiskt lönsamt.