DELA

Tre kandidater kvar

Ingen av de tre kandidaterna som figurerar i spekulationerna för ordförandeposten driver en tydlig högerpolitik. Det underlättar samarbetet i landskapsregeringen men gör moderaterna ointressanta.
På onsdag har Moderat samling stormöte. Alla partiets medlemmar är kallade för att de ska få tycka till om den nya partistrukturen om en arbetsgrupp ledd av Roger Jansson har tagit fram. Den stora underliggande frågan är också vem som blir partiets nya ordförande. Sittande socialminister Wille Valve har av familjeskäl tackat nej och röstmagneten Tage Silander har hittills avböjt.

I nuläget återstår tre kandidater i spekulationerna; Gun-Mari Lindholm, Annette Holmberg-Jansson och Mika Nordberg. En Kumlingebo och två Jomalabor. Två kvinnor och en man. Två vars hjärtefråga är vården av äldre. Ingen en utpräglad ideolog. En intressant utveckling i ett parti som länge haft en tydlig stadsstämpel och bara haft tre kvinnor på ordförandeposten sedan partiet grundades 1967.

Gun-Mari Lindholm är den mest erfarna av kandidaterna. Hon har flera års ministererfarenhet och just nu är hon ordförande för den moderata lagtingsgruppen. Hon har också erfarenhet av att vara partiledare. Det kan tala till både hennes fördel och nackdel. Erfarenheten är förstås viktig. Men hur man än vänder och vrider på det är det inte positivt när en partiledare och dess lagtingsgrupp lämnar sitt parti och dess gräsrötter. De såren finns fortfarande kvar och av de nuvarande moderaterna är hon en av dem som starkast kopplas samman med dem.

Nästa år ska Lindholm bli talman, vilket talar emot ett eventuellt partiledarskap. Under Johan Ehns talmansperiod har partiet märkt att det inte är optimalt att partiledaren är lagtingets talman eftersom hen då blir landskapets högsta politiska företrädare. Talmannen bör prioritera Ålands intresse och inte partiets. Då blir det svårt att bedriva partipolitik.

Under de kommande åren ska flera stora och avgörande reformer, självstyrelselagsrevideringen och social- och hälsovårdsreformen i riket, drivas igenom. De kommer att krävas mycket arbete från den åländska talmannens sida. Frågan är också om Lindholm är beredd att ge upp talmansposten. Självstyrelsepolitiken är ett av hennes stora intresseområden och då finns det knappast någon bättre post än talmannens.

Annette Holmberg-Jansson har minst erfarenhet av lagtingsarbete av de tre kandidaterna. Ur det politiska perspektivet är hennes största merit ordförandeposten i ÅHS som hon sitter på just nu under sin andra mandatperiod i lagtinget. I det privata näringslivet och inom den tredje sektorn har hon däremot gjort betydligt mer. Hon kopplas samman med entreprenörskap, vilket tilltalar många moderater. Dessutom backas hon upp av flera moderata kvinnor. Hon har inte heller varit rädd för att säga vad hon tycker i både frågan om Vårdöbron och promillegränsen. Moderaternas plan på att göra om partistrukturen så att flera axlar ska bära ansvaret och minska ordförandens börda borgar också för att Holmberg-Jansson ska ta över.

Mika Nordberg har också en bakgrund i Obunden samling men kopplas inte längre till partiet som Lindholm. Den främsta styrkan Nordberg har är att han sitter i landskapsregeringen. Vill moderaterna höja sin politiska profil är landskapsregeringen ett bra ställe att börja på. Nordberg är också ledande kommunpolitiker i Jomala och har hjälpt partiet att växa utanför Mariehamn. Samtidigt har Nordberg varit en anonym politiker som utåt tillhör partiets konservativare del.

Den blivande ordförandens främsta uppgift blir att synliggöra Moderaterna i landskapsregeringen. Just nu är har partiet blivit ganska osynligt i jämförelse med Liberalerna och Socialdemokraterna.

Under avgående partiledare Johan Ehns tid har moderaterna varit ett kompromissvilligt parti som rört sig närmare mitten. Det börjar bli riktigt trångt i mitten nu när alla stora partier fiskar i mittenfåran. På högerkanten finns däremot endast Obunden samling, Ålands framtid och Åländsk demokrati. Om partiet gör analysen att där finns fler röster att hämta behöver man en kandidat som står längre åt höger. Men av de nuvarande kandidaterna är det ingen som profilerar sig som tydligt höger. Det är förmodligen regeringskollegerna glada över. Men frågan är om partiets gräsrötter är nöjda med det.